Mše svaté během týdne od 8. 10. 2017 do 15. 10. 2017

8. 10.ne27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Boženu a Františka Bartoškovy a za živou rodinu
10:00Za Dary země, Za živé a + členy a zaměstnance ZDV Fryšták
 
9. 10.po
mše sv. není
 
10. 10.út
18:15Za + Josefa Staňka a rodiče
 
11. 10.st
17:00Za + Vladimíra Kocourka
 
12. 10.čt
18:15Za + Jana a Terezii Beňkovy, jejich předky a živou rodinu
 
13. 10.
18:15Za + Bedřicha Běláka a živou rodinu
 
14. 10.so
18:15Za + Františka Krátkého, 2 manželky a děti
 
15. 10.ne28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za živou a + rodinu a na poděkování za všechny obdržené milosti
10:00Za živé a + farníky z Fryštáku, Horní Vsi a Vítové
 
- Dnes v 15.00 je schůzka všech ministrantů.
- První setkání mládeže k přípravě na svátost biřmování - svátost křesťanské dospělosti je také dnes v 18.00 ve farním sále.
- Dnes také prožíváme neděli Božího slova. Předchází jí páteční setkání nad texty dnešní neděle a vaše osobní četba doma z letáčku Nedělní liturgie, který je každý týden v kostele, vždy týden dopředu. A také je vhodné popovídání doma mezi sebou a s dětmi nad dnešním evangeliem.
- Každou středu od 17.00 je bohoslužba pro děti předškolního a hlavně nižšího školního věku. Znovu vás srdečně zvu!
- V zadní prostoře kostela, kde bývá betlém, jsou na stolcích k prohlédnutí a v sakristii k zakoupení různé druhy biblí. Také je tam úžasná knížečka Evangelium na každý den. Dále mnoho titulů knih v knižním stojánku. Také jsou tam ke koupi tři druhy stolních kalendářů a ve čtveré barvě kapesní salesiánské diáře.
- A na závěr vás zvu a se stoletým poselstvím Panny Marie vybízím ke každodenní modlitbě růžence - půl hodiny před začátkem bohoslužby v kostele a alespoň jednoho desátku růžence doma za obrácení sebe, naší farnosti a našeho národa. A s papežem Františkem vás vybízím k modlitbě za politiky stávající i dobrou volbu nových modlitbou za národ 034 a první dvě sloky svatováclavského chorálu č. 830B.
- Povídání k volbám - já osobně.
Všem vám ze srdce žehnám.