Mše svaté během týdne od 31. 12. 2017 do 7. 1. 2018

31. 12.neSvátek SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
8:00Za farnost
10:00Za naše rodiny
 
1. 1.poSlavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
8:00Za + Josefa Košáka, manželku a za živou a + rodinu
10:00Za farníky
 
2. 1.útPamátka Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
18:15Za živou a + rodinu Welzovu
 
3. 1.stPamátka Nejsvětějšího Jména Ježíš
17:00Za děti naší farnosti
 
4. 1.čt
18:15Za eucharistickou úctu v naší farnosti
 
5. 1.
18:15Za farníky, kteří opomíjejí svátost smíření
 
6. 1.soSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
18:15Za živou a + rodinu Vaňharovu
 
7. 1.neSvátek KŘTU PÁNĚ
8:00Za + rodinu Musilovu, Horákovu, Zbrankovu a Vitovskou
10:00Za všechny pokřtěné a hledající
 
- Vzdělávání dospělých je v úterý 2. ledna v 19.00.
- Ve středu 3.1. v 17.00 je bohoslužba pro děti.
- Tříkrálová sbírka ve Fryštáku a okolí proběhne ve dnech 5.až 7.ledna 2018. Žehnání koledníkům se bude udělovat při mši svaté pro děti ve středu 3.ledna v 17.00, poté se budou na faře vydávat pokladničky a potřebné věci ke sbírce. Děkuji předem za účast na sbírce, při které nejen vybíráme finanční příspěvky na potřebné, ale hlavně přinášíme všem radostné poselství o Boží lásce a naději. Jana Jasenská, koordinátorka sbírky ve Fryštáku.
- Pátek je první v měsíci. V 17.00 bude výstav Krista svátostného a příležitost ke svátosti smíření. Svaté přijímání bude pod obojí způsobou. Po bohoslužbě je v 19.15 duchovní zamyšlení nad texty Písma následující neděle Křtu Páně.
- V neděli v 10.00 bude křest dětí.
- Koncert souboru Radost bude příští neděli v 16.00 v našem kostele. Jste srdečně zváni.
- Znovu naléhavě vybízím k přihlašování na zájezd na prohlídku velkých rodinných betlémů do Třeště a Jihlavy v sobotu 13. ledna. Přihlašuje se zapsáním se v sakristii.