Mše svaté během týdne od 4. 11. 2018 do 11. 11. 2018

4. 11.ne31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Vladislava Málka a rodinu Hrnčiříkovu
10:00Za + Zdeňka, Jindřicha a Františka Hořáka
 
5. 11.po
mše sv. není
 
6. 11.út
18:15Za + Bohumila a Miladu Šebíkovy, dceru Stanislavu a živou i + rodinu
 
7. 11.st
17:00Za + rodiče Minaříkovy a živou rodinu
 
8. 11.čt
18:15Za růst eucharistické úcty ve farnosti
 
9. 11.Svátek Posvěcení lateránské baziliky
18:15Za + Miloslava Hroše, manželku a živou i + rodinu
 
10. 11.soPamátka Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
18:15Za + Jiřinu a Jana Bardodějovy
 
11. 11.ne32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za živé a + farníky z Lukovečka
10:00Za farníky
 
- Dnes se koná sbírka na Charitu.
- První setkání rodičů dětí, které se připravují na první sv. přijímání je v pondělí 5.11. v 18.00 v katechetické místnosti.
- Bohoslužba pro děti předškolního a nižšího školního věku je ve středu v 17.00.
- V neděli 11. listopadu budou v 10.00 křty. Odpoledne ve 14.00 pobožnost za zemřelé v kostele a následně ve 14.30 na hřbitově. Potom bude požehnání obnoveného hřbitova.
- Dnes dostáváte do rukou nové číslo Farníčku. V každém je vložen volební list s osmi vámi navrženými kandidáty do pastorační rady farnosti. Z těch osmi vyberete dle svého uvážení čtyři. Volby proběhnou příští neděli po každé bohoslužbě. Na zvláštním volebním listu, který dostanete do rukou, zakroužkujete čtyři kandidáty a list vložíte do volební urny v předsíni kostela. Výsledek voleb bude oznámen v neděli 18. listopadu při bohoslužbě v 10.00. Zvolení budou představeni a zároveň uvedeni krátkým obřadem do služby. Prosím o modlitbu za dobrou volbu.
- Na knižním stánku je řada nových titulů knih.- Všem vám přejeme požehnanou neděli.