Mše svaté během týdne od 11. 11. 2018 do 18. 11. 2018

11. 11.ne32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za živé a + farníky z Lukovečka
10:00Za farníky
 
12. 11.poPamátka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
mše sv. není
 
13. 11.útPamátka sv. Anežky České, panny
18:15Za náš národ
 
14. 11.st
17:00Za rodiny naší farnosti
 
15. 11.čt
18:15Za naše biskupy
 
16. 11.
18:15Za všechny, kdo slouží nemocným a opuštěným lidem
 
17. 11.soPamátka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18:15Za + Ludmilu a Františka Večerkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
 
18. 11.ne33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za farníky
10:00Za členy pastorační rady farnosti
 
- Dnes ve 14.00 bude v kostele pobožnost za zemřelé a potom ve 14.30 na hřbitově. Pak bude následovat požehnání obnoveného hřbitova.
- Bohoslužba pro děti předškolního a nižšího školního věku je ve středu v 17.00. Zvu především děti, které se připravují na první sv. přijímání.
- Bohoslužba za zemřelé kněze Zlínského a Vizovického děkanátu bude ve čtvrtek 15.11. v 9.15 v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Jste zváni.
- Dnes po každé bohoslužbě proběhnou volby do nové pastorační rady farnosti. Dostanete do rukou volební lístek, na kterém zakroužkujete čtyři osoby a odevzdáte složený v předsíni kostela do volební urny. Tužky k zakroužkování jsou u východu z kostela na stolečku. Lístek dostane každý účastník bohoslužby nad 15 let. Kdo nechce volit, vloží do urny prázdný lístek. Všem děkuji za trpělivost.
- Příští neděli 18.11. bude oznámen výsledek voleb, zvolení i jmenovaní členové pastorační rady budou při bohoslužbě v 10.00 představeni farnosti a krátkým obřadem uvedeni do služby.
- Příští neděli bude sbírka na opravy kostela. Máme stále ještě velký dluh. Všem předem děkuji.
- Obrázky pro děti...
- Všem vám ze srdce žehnám.