Mše svaté během týdne od 2. 12. 2018 do 9. 12. 2018

2. 12.nePRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
8:00Za + Lýdii Němcovou a živou i + rodinu
10:00Za farníky
 
3. 12.poPamátka Sv. Františka Xaverského, kněze
mše sv. není
 
4. 12.út
6:30Za + Františku Pijákovou, rodiče a sourozence
 
5. 12.st
17:00Za + Dalibora Šlágra a živou a + rodinu
 
6. 12.čtPamátka Sv. Mikuláše, biskupa
6:30Za + Richarda Orsavu a za živou a + rodinu
 
7. 12.Památka Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
18:15Za + Boženu a Miroslava Grygerovy, syna a za živou a + rodinu
 
8. 12.so
18:15Za + Marii a Josefa Langrovy a požehnání pro živou rodinu
 
9. 12.neDRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
8:00Za + Antonína Ševčíka, manželku a dceru
10:00Za + Karla a Boženu Zlámalíkovy
 
- Dnes v 15.30 jste srdečně zváni na koncert ZUŠ Morava.
- Dnešní nedělí jsme vstoupili do doby adventní. Roráty budou opět v úterý a ve čtvrtek v 6.30. Děti jsou zvány po bohoslužbě na snídani na faru.
- V pondělí v 18.00 je druhé setkání rodičů dětí, které se připravují na první sv. přijímání.
- Pátek je první v měsíci. Od 17.00 je výstav Krista svátostného a příležitost ke svátosti smíření. Hned po bohoslužbě bude v katechetické místnosti setkání nad texty Písma 2. neděle adventní.
- Mikulášská nadílka bude příští neděli po bohoslužbě v 10.00. Doufám, že sem svatý Mikuláš za hodnými dětmi trefí. Vždyť je to jeho kostel.
-Duchovní obnova pro mládež je v DISu tuto sobotu, pro farnost další sobotu 15.12. na faře a v kostele.
-K plodnému prožití adventu vám doporučuji dva dobré prostředky - adventní věnec a Průvodce adventem - a jeden živý nástroj - svoje srdce otevřené pro Boha, jeho výzvy i dary. Světlo svící je symbol pro narůstající poznání o Bohu a jeho Synu Ježíši Kristu, které přichází skrze Boží slovo. To můžeme číst každý den v Průvodci adventem. Po chvíli rozjímání moc doporučuji zvolna modlitbu Anděl Páně.
- Děti k prvnímu sv. přijímání a jejich ovečky...Všem vám přeji krásné prožití první neděle adventní i celého týdne. K tomu přijměte také milost pramenící z požehnání.