Mše svaté během týdne od 6. 1. 2019 do 13. 1. 2019

6. 1.neSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
8:00Za živou a + rodinu Horákovu, Musilovu a Zbrankovu
10:00Za zdrar operace a za + příbuzného
 
7. 1.po
mše sv. není
 
8. 1.út
18:15Za + i živou rodinu Drábkovu
 
9. 1.st
17:00Za děti naší farnosti
 
10. 1.čt
18:15Za rodinu Musilovu, Horákovu a Rabovu
 
11. 1.
18:15Za nemocné a trpící
 
12. 1.so
18:15Za obrácení farnosti
 
13. 1.neSvátek KŘTU PÁNĚ
8:00Za všechny pokřtěné z naší farnosti
10:00Za farníky
 
- Dnes je Slavnost Zjevení Páně, neboli tří králů - mudrců z východu. Ukazuje nám to, že Boží Syn přichází nejen pro chudé a prosté pastýře, ale i pro vznešené a vzdělané, nejen pro židy, ale i pro lidi všech národů.
- V pondělí v 18.00 je další sekání rodičů, jejichž děti se připravují na první svaté přijímání.
- V sobotu 12. ledna bude další DISácký ples. Vstupenky jsou v plném prodeji, dary do tomboly také můžete přinášet na recepci.
- Příští nedělí - Svátkem Křtu Pána Ježíše končí vánoční období. My si ho můžeme prodloužit. Čím?
- Zájezdem na prohlídku velkých rodinných betlémů v Třešti a Jihlavě v sobotu 19. ledna. Odjezd v 7.30 z náměstí. Je třeba se urychleně přihlašovat zapsáním se v sakristii. Více informací je ve Farníčku a na vývěsce v předsíni.
- v neděli 20. ledna v 18.00 na faře bude první setkání připravovaného kurzu ALFA pro dospělé. Má posloužit ke vzdělání ve víře, prohloubení víry a žití víry v Ježíše Krista. Přihlašuje se zapsáním v sakristii nebo na kontaktní adresu uvedenou ve Farníčku a na vývěsce v předsíni.


- Děti s přijdou pro obrázky a prvokomunikanti si přilepí na své ovečky vlnku.
- Všem vám přeji požehnaný sváteční den.