Mše svaté během týdne od 10. 2. 2019 do 17. 2. 2019

10. 2.ne5. Neděle v mezidobí
8:00Za + Josefa a Růženu Vítkovy, dceru Marii Dohnálkovou
10:00Za živou a + rodinu Košákovu
 
11. 2.poPamátka Panny Marie Lurdské - Světový den nemocných
16:00Za všechny nemocné
 
12. 2.út
18:15Za obrácení našich komunistů
 
13. 2.st
17:00Za děti naší farnosti
 
14. 2.čt
18:15Za + Antonína Jasenského
 
15. 2.
18:15Za všechna manželství v naší farnosti
 
16. 2.so
18:15Za farníky
 
17. 2.ne6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Stanislava Skaličku a za živou i + rodinu
10:00Na poděkování za 65 let života a zdraví celé rodiny
 
- Společné udílení svátosti pomazání nemocných bude zítra při mimořádné bohoslužbě v 16.00. Po ní bude společné posezení u kávy, čaje a dobrých sladkostí na faře. Prosím o zapsání se dnes v sakristii.
- Národní týden pro manželství proběhne od 11. do 17. února. Mysleme v modlitbě na stávající manželství i na nová, která budou uzavřena v tomto roce. A hovořte o tom, co manželství znamená pro vás. Nebo se přihlaste na Manželské večery.
- Bohoslužba pro děti je každou středu v 17.00.
- Kurz Alfa pokračuje dalším tématem ve čtvrtek v 18.00 na faře. Prosím o modlitbu za všechny vedoucí a účastníky. Kurz Alfa je společným dílem farnosti.
- Příští neděli 17.února jsou zváni všichni koledníci a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky na faru. Sejdeme se v 16 hodin na faře, bude promítnut film Nebe existuje, poté bude následovat občerstvení a popovídání. Předpokládaný konec bude v 19 hodin.- Všem vám přeji hezky prožitý oběd a celý sváteční den. Přijměte k tomu požehnání. Děti, přijďte si pro obrázky!