Mše svaté během týdne od 21. 4. 2019 do 28. 4. 2019

21. 4.neNEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8:00Za + Marii Kobzovou, manžela a rodiče z obou stran
10:00Za + Stanislava Skaličku a za živou i + rodinu
 
22. 4.poPONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
8:00Za + P. Vojtěcha Frélicha
 
23. 4.útÚTERÝ VELIKONOČNÍ
18:15Na poděkování za 80 let života, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
 
24. 4.stSTŘEDA VELIKONOČNÍ
17:00Za nemocnou vnučku
 
25. 4.čtČTVRTEK VELIKONOČNÍ
18:15Za + manžela a živou rodinu
 
26. 4.PÁTEK VELIKONOČNÍ
18:15Za + Jaroslava Hřebačku a živou rodinu
 
27. 4.soSOBOTA VELIKONOČNÍ
18:15Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 4.neNEDĚLE V OKTÁVU VELIKONOČNÍM - Božího milosrdenství
8:00Za farníky
10:00Za + Františka a Ludmilu Orsavovy a živou rodinu
 
- Dnes se koná sbírka na opravy kostela.
- Zítra o velikonočním pondělí je bohoslužba v 8.00.
- Bohoslužba pro děti je ve středu v 17.00. Hned po ní bude příprava dětí s rodiči k 1. sv. přijímání.
- Kurz Alfa pokračuje ve čtvrtek tématem "A co církev?"
- Příští neděli bude v 16.00 v kostele pobožnost "Cesta světla". Jsou to zastavení setkání se vzkříšeným Pánem. Přijďte prožít radost z jeho vzkříšení, na kterém máme i my účast skrze víru a křest.

- Děkuji všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na krásném průběhu velikonočního třídenní! A všem vám přeji i vyprošuji radostné, pokojné, láskou naplněné prožívání celého velikonočního období. Je to jakési putování po hřebenovce v záři slunce a kráse jarní přírody, která je znamením nového života v Kristu a s Kristem.
- Přilměte požehnání a děti si přijdou po písničce pro obrázky.