Mše svaté během týdne od 5. 5. 2019 do 12. 5. 2019

5. 5.neTŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Bohumila Foreta, manželku a dceru Libuši
10:00Za + Josefa a Marii Fuksovy a živou i + rodinu
 
6. 5.poSvátek sv. Dominika Savia, chlapce
mše sv. není
 
7. 5.út
18:15Za + Štefana Jančoviče, Marii Smutnou a rodiče z obou stran
 
8. 5.stPamátka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
17:00Za děti připravující se k prvnímu sv. přijímání
 
9. 5.čt
18:15Za + Hvězdoslavu Beiglovou a celou rodinu
 
10. 5.
18:15Za + Evžena a Vincentu Vyškovské a Annu a Františka Vančurovy
 
11. 5.so
18:15Za + Marii a Oldřicha Vařákovy
 
12. 5.neČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za povolání
10:00Za prvokomunikanty a jejich rodiny
 
- Dnes v 17.00 hodin je májová pobožnost.
- Také je dnes v 18.00 další setkání pastorační rady farnosti.
- V pondělí 6. května je v 18.00 poslední setkání rodičů dětí, které se připravují k prvnímu sv. přijímání.
- Závěrečné setkání kurzu Alfa je ve čtvrtek v 17.00 v jídelně Penzionu.
- Svátost smíření pro děti k prvnímu sv. přijímání, jejich rodičů a sourozenců, případně kmotrů je v sobotu 11.5. v 16.00. Prosím, přijďte včas.
- Slavnost prvního svatého přijímání je v neděli 12.5. při bohoslužbě v 10.00.
- Také se koná sbírka na křesťanská média.
- Ma solečcích je nové číslo Farníčku. Děkuji všem spolutvůrcům. Také je tam několik nových malých knížeček a nové číslo Nezbedy.- Všem vám přeji požehnaný sváteční den se vzkříšeným Pánem. Přijměte požehnání a děti si přijďte po písničce pro obrázky.