Mše svaté během týdne od 19. 5. 2019 do 26. 5. 2019

19. 5.nePÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Boženu Zlámalíkovou k nedož. život. jubileu a za živou a + rodinu Zlámalíkovu
10:00Za + Antonína Mlčocha (150. výročí narození) a + Františku Mlčochovou (145. výročí narození)
 
20. 5.poPamátka Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
mše sv. není
 
21. 5.út
18:15Za dar zdraví a Boží požehnání
 
22. 5.st
17:00Za dobrodince
 
23. 5.čt
18:15Za + Emilii Procházkovou a + členy rodiny Stiborovy, Žákovy a Jadrníčkovy
 
24. 5.Slavnost PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ, HL. PATRONKY SALESIÁNU, DCER PANNY MARIE A VOLONTÁRIÍ DONA BOSKA
18:15Za + Andreu Kohoutkovou k nedožitým 47. narozeninám a za + maminku
 
25. 5.so
18:15Za farníky
 
26. 5.neŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Martina Tupého a jeho rodiče
10:00Za + rodinu Vágnerovu, Gieslovu, Marka Bobála a Karla Krause
 
- Ve sbírce na křesťanská média se minulou neděli vybralo 10.900 Kč. Bůh ať odplatí vaši štědrost.
- Dnes v 15.00 bude u kaple v Lukovečku eucharistická bohoslužba. Jste srdečně zváni. U nás v kostele bude v 17.00 májová pobožnost.
- Zítra bude u nás v DISu celorepublikové setkání salesiánů, na které navazuje až do čtvrtka druhá část provinciální kapituly. Prosíme o modlitby za nás.
- V pátek 24. května bude od 9.00 do 15.00 bude výstav Krista Svátostného. Můžete se ještě zapsat v sakristii k osobní adoraci.
- Noc kostelů začíná u nás od 16.30 programem pro děti s rodiči. Budou si hrát na detektivy a pátrat po tom, co v našem kostele je k vidění. Večerní program začíná bohoslužbou k Panně Marii Pomocnici v 18.15. Další program máte ve Farníčku. Všichni jste srdečně zváni.
- V sobotu jsou zváni do farní stodoly především snoubenci a manželé na zvláštní filmové představení o manželství. Začíná se v 19.00.
- Příští neděli 26. května bude sbírka na opravy kostele. A v 16.00 jste zváni na pobožnost Cesta světla k setkání se vzkříšeným Kristem.
- Upozorňuji na výzvu našich biskupů k volbám do Evropského parlamentu, abychom podpořili svým hlasem křesťanskou tvář Evropy, v posledním č. KT.
- Všem přeji a vyprošuji hezké prožití svátečního dne 6. neděle velikonoční. Přijměte požehnání. Děti si přijdou po písničce pro obrázek.