Mše svaté během týdne od 9. 6. 2019 do 16. 6. 2019

9. 6.neSLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8:00Za + Jiřinu a Jaroslava Doleželovy, syna Jaroslava, dvoje rodiče a živou rodinu
10:00Za farníky
 
10. 6.poPamátka Panny Marie, Matky církve
mše sv. není
 
11. 6.útPamátka Sv. Barnabáše, apoštola
18:15Za + rodiče Ludmilu a Františka Poušovy a živou a + rodinu
 
12. 6.st
17:00Za nové ministranty
 
13. 6.čtSvátel Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:15Za dobrodince naší farnosti
 
14. 6.
18:15Za nové zástupce v Evropském parlamentu
 
15. 6.soSLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
18:15Za + P. Aloise Pijáka, rodiče a sourozence
 
16. 6.neSLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8:00Za + Inocence a Ludmilu Jasenské a živou i + rodinu
10:00Za + Marii Tupou k nedož. 60. narozeninám a za živé rodiny
 
- Dnes se koná sbírka na církevní školství.
- Dnes odpoledne odjíždí naše komunita na celopondělní komunitní plánování. Nebude pondělní bohoslužba v kapli DISu.
- Ve středu 12. června bude poslední hodina náboženství pro děti čtvrté třídy a také poslední bohoslužba pro děti.
- Svatba pana Martina Mikela a slečny Veroniky Klečkové bude v sobotu 16. června ve 12.00.
- V neděli 16. června odjíždí celá naše komunita na dovolenou k našemu spolubratrovi Antonínu Špačkovi do Švýcarska. Celý týden od 17. do 22. června zde nebudou bohoslužby. Slavnost Těla a Krve Páně bude přeložena ze čtvrtka 20. června na neděli 23. června. V případě akutní potřeby kněze k zaopatření umírajícího se obraťte na kněze v Lukově nebo ve Štípě.
- Děkuji všem, kdo se podíleli na pěkném průběhu udílení svátosti biřmování minulou neděli. Na nově biřmované mysleme v modlitbě.
- Všem vám přeji požehnaný sváteční den. Děti si po závěrečné sloce písně přijdou pro obrázky. Přijměte poženání.