Mše svaté během týdne od 18. 8. 2019 do 25. 8. 2019

18. 8.ne20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Karla Urbáška k nedožitým 85. narozeninám
10:00Za farníky
 
19. 8.po
mše sv. není
 
20. 8.útPamátka Sv. Bernarda, opata a učitele církve
18:15Za + Josefa Musila, manželku a rodiče z obou stran
 
21. 8.stPamátka Sv. Pia X., papeže
18:15Za + Antonína Richtra, zetě Vladislava Krista, živou a + rodinu
 
22. 8.čtPamátka Panny Marie Královny
18:15Za + Vilibalda Plačka, bratry, rodiče z obou stran a švagry
 
23. 8.
18:15Za oživení víry v naší farnosti
 
24. 8.soSvátek Sv. Bartoloměje, apoštola
18:15Za + Otýlii Machačkovou, manžela Aloise a rodiče Novákovy
 
25. 8.ne21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za farníky
10:00Za rodiny naší farnosti
 
- Dnes konáme sbírku na opravy kostela.
- V sobotu 31. srpna se koná arcidiecézní pouť rodin na Sv. Hostýn. Program máte ve Farníčku a v předsíni kostela. Vyzývám naše rodiny k hojné účasti.
- Příští týden budu od úterý do neděle na liturgickém kurzu pro kněze v klášteře Želiv. Zastupovat mne bude........
- Dnes slaví osmdesáté narozeniny náš kostelník pan Ludvík Košák. Děkuji mu za jeho mnohaletou službu kostelníka a přeji i vyprošuji mu hojnost Božích darů do dalších let.
- Všem vám přeji hezký sváteční den. Přijměte požehnání!