Mše svaté během týdne od 25. 8. 2019 do 1. 9. 2019

25. 8.ne21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za farníky
10:00Za rodiny naší farnosti
 
26. 8.po
mše sv. není
 
27. 8.útPamátka Sv. Moniky
18:15Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 8.stPamátka Sv. Augustina, biskupa a učitele církve
18:15Za všechny hledající víru v Boha
 
29. 8.čtPamátka Umučení svatého Jana Křtitele
18:15Za + Annu Doubkovou a živou rodinu
 
30. 8.
18:15Za živou a + rodinu Plačkovu, Janíkovu a Knoppovu a za pomoc Panny Marie
 
31. 8.so
18:15Za náš národ
 
1. 9.ne22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Na poděkování za 65 let života a za celou živou rodinu
10:00Za děti, které začínají nový školní rok
 
- Ve sbírce na opravy kostela se minulou neděli vybralo 17.900 Kč. Bůh ať odplatí vaši štědrost.
- Zítra, v pondělí 26.8. bude ve 14.00 hod. pohřeb p. Orala.
- V sobotu 31. srpna se koná arcidiecézní pouť rodin na Sv. Hostýn. Program máte ve Farníčku a v předsíni kostela. Vyzýváme naše rodiny k hojné účasti.
- V neděli budou při mši sv. v 10.00 křty.
- V 18.00 bude zasedání pastorační rady.
- Všem Vám přejeme hezký sváteční den.

(Jana Jasenská sama ohlásí Domácí zdravotní péče v ohrožení!)