Mše svaté během týdne od 8. 9. 2019 do 15. 9. 2019

8. 9.ne23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za +Marii a Viktora Kovářovy a živou a + rodinu
10:00Za + rodinu Mertovu, Ondlevcovu a za živé a + členy rodiny
 
9. 9.po
mše sv. není
 
10. 9.út
18:15Za + Rudolfa Svačinu, syna a duše v očistci
 
11. 9.st
17:00Za + Marii Doležalovou k nedož. 100. narozeninám, manžela a živou rodinu
 
12. 9.čt
18:15Za + rodinu Bobálovu
 
13. 9.Památka Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
18:15Za + Jaroslavu Maňáskovou a vnuka a za + syna Jaroslava Maňáska
 
14. 9.soSvátek Povýšení svatého kříže
18:15Za + rodinu Hnilovu
 
15. 9.ne24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - STAŘÍČKOVA POUŤ
9:00Za + Aloise a Marii Bardodějovy a za živou a + rodinu a za všechny občany města Fryštáku
 
- Milí rodiče, prosíme vás o přihlašování dětí do náboženství. Přihlášky jsou vzadu na stolečku. Tam je můžete hned vyplnit. Výuka náboženství bude pro děti 1.-3.třídy opět ve škole a to v pondělí od 11.00, 12.00 a 13.00 hodin. 4.třída bude mít ve středu ve 13.00 na faře. 5. až 9. třída na faře v úterý. Čas bude upřesněn podle konce vyučování ve škole.
- Mládež i dospělí se také mohou začít zapisovat do nového cyklu přípravy na biřmování. List k zapisování je v sakristii. Mládež bude připravovat P. Jan Blaha, dospělé já. První setkání bude v neděli 13. října v 17.00 na faře.
- Také prosím o zapisování se v sakristii na farní poznávací pouť v sobotu 5.října. Více se dočtete ve Farníčku a na vývěsce v předsíni kostela.
- Rodiče s dětmi vybízím k pravidelné účasti na bohoslužbách především v neděli a kdo chce dát Pánu Ježíši z lásky něco navíc, tak také se středu v 17.00 na bohoslužbě pro děti.
- Pro děti také jsou opět obrázky nedělního evangelia s malým úkolem. Tak si hned po skončení poslední sloky písně pro ně přijďte.
- Všem vám přeji hezké prožití svátečního dne u společného oběda. Přijměte požehnání.