Mše svaté během týdne od 27. 10. 2019 do 3. 11. 2019

27. 10.ne30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Na poděkování Bohu za dar našeho kostela
10:00Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 10.poSvátek Sv. Šimona a Judy, apoštolů
mše sv. není
 
29. 10.út
18:15Za + Boženu a Jana Plhákovy a živou rodinu
 
30. 10.st
17:00Za děti naší farnosti
 
31. 10.čt
18:15Za + Ludmilu Hrošovou, manžela a syna
 
1. 11.Slavnost VŠECH SVATÝCH
18:15Za + Irenu a Josefa Bačůvkovy a dceru Irenku
 
2. 11.soVZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
18:15Za + Antonína Konečného, manželku a živou rodinu
 
3. 11.ne31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za živou i + rodinu Drábkovu a Cagaňovu
10:00Za + Zdeňku a Františka Hořákovy a + Jindřicha Grygeru
 
- Minulou neděli se ve sbírce na misie spolu s misijním koláčem vybralo 26 200 Kč. Bůh ať odplatí vaši štědrost.
- Dnes konáme sbírku na opravy kostela.
- Podzimní prázdniny jsou do středy 30. října. V pondělí, úterý a ve středu nebude výuka náboženství. Bohoslužba pro rodiče s dětmi ve středu v 17.00 bude!
- Pátek je první v měsící. Od 17.00 bude výstav Krista svátostného, příležitost ke svátosti smíření a po bohoslužbě na faře setkání nad texty Písma následující neděle.
- V sobotu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé (tzv. dušičky). Ráno v 8.00 bude mimořádně bohoslužba za zemřelé.
- V neděli 3. listopadu bude ve 14.00 pobožnost za zemřelé v kostele a následně asi ve 14.30 na hřbitově.
- V pondělí 4. listopadu v 18.00 bude na faře v katechetické místnosti první setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání. Je nutná účast jednoho z rodičů!
- Knihy, kalendáře, letáčky nedělní liturgie...
- Děti, po skončení bohoslužby si přijďte pro obrázky.
- Všem vám přejeme a vyprošujeme hezké společenství u svátečního oběda a dětem (i rodičům) kratičký odpočinek od školy...
Přijměte požehnání.