Mše svaté během týdne od 3. 11. 2019 do 10. 11. 2019

3. 11.ne31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za živou i + rodinu Drábkovu a Cagaňovu
10:00Za + Zdeňku a Františka Hořákovy a + Jindřicha Grygeru
 
4. 11.poPamátka Sv. Karla Boromejského, biskupa
mše sv. není
 
5. 11.út
18:15Za živou a + rodinu Petříkovu a Pagáčovu
 
6. 11.st
17:00Za rodiče a děti naší farnosti
 
7. 11.čt
18:15Za + Františka a Emilii Mínaříkovy a živou rodinu
 
8. 11.
18:15Za farníky
 
9. 11.soSvátek Posvěcení lateránské baziliky
18:15Za + Jiřinu a Jana Bardodějovy a živou rodinu
 
10. 11.ne32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za živé a + farníky z Lukovečka
10:00Za + Josefa Hrnčiříka (k 25. výročí), za rodiče Krasické a živou rodinu a na poděkování za 65 let společ, života
 
- Dnes ve 14.00 bude pobožnost za zemřelé v kostele a potom ve 14.30 na hřbitově.
- Zítra v pondělí 4. listopadu bude v 18.00 na faře první setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání. Je nutná účast jednoho z rodičů!
- Ve středu v 16.00 bude opět setkání maminek s dětmi v katechetické místnosti.
V 17.00 pak bude bohoslužba pro děti.
- V sobotu 9.11. po večerní bohoslužbě bude v kostele modlitba chval, kterou povede společenství z Litovle. Přijďte chválit našeho Pána, který pro nás stále koná velké činy lásky.
- V neděli 10.11. bude sbírka na opravy kostela.
- V regálcích s přáními jsou nové letáčky Brněnské tiskové misie, především k památce našich zamřelých.
- Z knih upozorňuji na apoštolskou exhortaci papeže Františka nejen pro mladé Kristus žije. Dále knížečku o Panně Marii a Evangelium na každý den. Také jsou tam stolní kalendáře a kapesní diáře.
- Všem vám přejeme hezké společenství u svátečního stolu a přijměte požehnání do nového týdne. Děti, přijďte si pro obrázky.