Mše svaté během týdne od 24. 11. 2019 do 1. 12. 2019

24. 11.neSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
8:00Za živé a + farníky z Dolní Vsi, Žabárny a osad
10:00Za dvoje + rodiče a sourozence
 
25. 11.po
mše sv. není
 
26. 11.út
18:15Za živou a + rodinu Košákovu
 
27. 11.st
17:00Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se barodily
 
28. 11.čt
18:15Za + Miroslava Minaříka a živou rodinu
 
29. 11.
18:15Za + Vladimíra a Annu Fišerovy a Marii Holíkovou
 
30. 11.soSvátek Sv. Ondřeje, apoštola
18:15Za + Antonína Kamenáře, rodiče a rodinu Zajícovu
 
1. 12.nePRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
8:00Za Růženu Hrnčiřovou a její dcery s rodinami
10:00Na poděkování za 70 let života s prosbou za celou rodinu
 
- Od pondělí do středy bude ve Fryštáku v DISu setkání salesiánských farářů, ředitelů salesiánských středisek a další. Prosíme o modlitby a zároveň oznamujeme, že v tyto dny nebudou v kapli DISu bohoslužby pro veřejnost.
- Ve středu v 16.00 je setkání maminek s dětmi v katechetické místnosti. V 17.00 bohoslužba pro děti.
- V pátek po večerní bohoslužbě vás zveme na promítání o kostelích ze tří kontinentů panem Jarošem z Chvalčova pod Hostýnem, který na mnoha cestách po světě udělal hodně krásných snímků. Tak neváhejte a přijďte! Vstupné je dobrovolné!
- Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Dnešní slavností Ježíše Krista Krále končí starý liturgický rok a příští nedělí - první adventní, začíná nový. Takže vánoce jsou přede dveřmi. K dobré přípravě na ně nám opět poslouží Průvodce adventem, který si můžete zakoupit na stolečcích. Žehnání adventních věnců bude příští neděli na závěr každé bohoslužby. Můžete je pokládat před obětní stůl.
-Na zahájení adventu bude v našem kostele tradiční koncert ZUŠ MPRAVA. Začíná 1.12. v 15.00. Vstupné je dobrovolné.
- V regálku s přáními jsou již také adventní - vánoční letáčky z BTM a vánoční přání. A také řada nových titulů knih.
- Všem vám přejeme hezkou oslavu Ježíše Krista Krále ve svých rodinách i srdcích. Všem vám k tomu žehnám. A děti si hned po skončení bohoslužby přijďte pro obrázky dnešního evangelia.