Mše svaté během týdne od 1. 12. 2019 do 8. 12. 2019

1. 12.nePRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
8:00Za Růženu Hrnčiřovou a její dcery s rodinami
10:00Na poděkování za 70 let života s prosbou za celou rodinu
 
2. 12.po
mše sv. není
 
3. 12.útPamátka Sv. Františka Xaverského, kněze
18:15Za + tetinku Lydii Němcovou a za živou a + rodinu
 
4. 12.st
17:00Za + Dalibora Šlágra a za živou i + rodinu
 
5. 12.čt
18:15Za + Františku Pijákovou, rodíče a sourozence
 
6. 12.Památka Sv. Mikuláše, biskupa
18:15Za + Richarda Orsavu
 
7. 12.soPamátka Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
18:15Za + Marii a Josefa Langerovy a za uzdravení Aničky
 
8. 12.neDRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
8:00Za + Antonína Ševčíka, manželku a dceru
10:00Za + Karla a Boženu Zlámalíkovy, živou i + rodinu a za dar 60 let života
 
- Dnes v 15.30 je v našem kostele adventní koncert ZUŠ MORAVA. Jste všichni srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.
- V pondělí 2. prosince bude v 18.00 hodin na faře druhé setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání.
- V úterý a ve čtvrtek ráno v 6.30 budou po celou dobu adventu rorátní bohoslužby. Děti jsou po bohoslužbě zvány na snídani na faru.
- Ve středu v 16.00 je opět setkání maminek s dětmi na faře v katechetické místnosti. Pak následuje v 17.00 bohoslužba.
- Pátek je první v měsíci. V 17.00 bude výstav Krista Svátostného k osobní adoraci a příležitost ke svátosti smíření. Po bohoslužbě bude na faře setkání nad texty Písma 2. neděle adventní.
- V sobotu 7. prosince bude duchovní adventní obnova pro všechny zájemce. Začínáme v 9.00 v sále na faře.
- V neděli po bohoslužbě v 10.00 přijde za všemi dětmi svatý Mikuláš. Alespoň mě to slíbil a on to určitě splní. Vždyť kostel je jeho.
- Na zadní lavici a ve stojánku ka knihy opět přibyly některé nové knihy - třeba poslední titul od Ládi Heryána "Sami na této zemi", od P. Prokeše "Pán se stará", od Guy Gilberta "Víra" a další. Také si můžete zakoupit vánoční pohledy a hlavně "Průvodce adventem" s textem Písma a krátkou úvahou na každý den. A moc doporučuji každodenní modlitbu Anděl Páně celé rodiny u rozsvíceného adventního věnce s touhou v srdci jako Panna Maria slyšet Boží volání a říkat Bohu ANO, jako ona. A také vybízím děti s rodiči k tvorbě rodinného betléma. Několik typů vystřihovacích betlémů si můžete zakoupit v boční kapli, kde bude velký betlém a také vaše výtvory.
- Děti přijďte si po bohoslužbě pro obrázky. Ty vám dnes rozdá svatý Mikuláš.