Mše svaté během týdne od 8. 12. 2019 do 15. 12. 2019

8. 12.neDRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
8:00Za + Antonína Ševčíka, manželku a dceru
10:00Za + Karla a Boženu Zlámalíkovy, živou i + rodinu a za dar 60 let života
 
9. 12.poSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
18:15Za tým kurzu Alfa a za nové účastníky tohoto kurzu
 
10. 12.út
6:30Za + Helenu Hečlovou
 
11. 12.st
17:00Za děti naší farnosti
 
12. 12.čt
6:30Za růst eucharistické zbožnosti v naší farnosti
 
13. 12.Památka Sv. Lucie, panny a mučednice
18:15Za + Miroslava a Boženu Grygerovy, syna a živou i + rodinu
 
14. 12.soPamátka Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
18:15Za oživení víry v naší farnosti
 
15. 12.neTŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
8:00Za farníky
10:00Za + rodiče Jiřího a Boženu Šotolovy a živou rodinu
 
- Zítra o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude v kostele mimořádná bohoslužba v 18:15. Slavnost je na úrovni neděle.
- V úterý a ve čtvrtek jsou ráno v 6:30 rorátní bohoslužby. Děti jsou zvány po bohoslužbě na snídani na faře.
- Ve středu je v 16:00 v katechetické místnosti setkání maminek s dětmi, v 17:00 pak bohoslužba pro děti.
- V sobotu 14.12. jste zváni na bohoslužbu s panem arcibiskupem. Oslavíme 150 let od narození P. Ignáce Stuchlého, zakladatele salesiánského díla v naší vlasti. Přijďte také spolu s námi salesiány, salesiánkami a spolupracovníky Bohu poděkovat.
- Znovu upozorňuji na řadu nových titulů knih ke koupi na zadní lavici i stojáncích s knihami. Dnes vyzvednu knihu 7 kroků k dobré přípravě na zpověď a útlou knížečku 7 darů Ducha Svatého. Pro děti a jejich rodiče jsou v boční kapli vystřihovací betlémy k tvorbě domácího betléma, který také můžete přinést na výstavku betlémů o vánocích v našem kostele. Ode dneška se také můžete začít zapisovat v sakristii na zájezd na prohlídku betlémů do Třeště a Jihlavy v sobotu 11. ledne 2020.
- Všem připomínám společnou rodinnou modlitbu - především Anděl Páně u rozsvíceného adventního věnce s krátkou četbou úryvku Písma z Průvodce adventem, který si můžete stále koupit na stolcích pod kůrem.
-Všem vám přejeme a vyprošujeme pokojné a radostné prožívání doby adventní. Děti, přijďte si pro obrázky.
Přijměte požehnání.