Mše svaté během týdne od 12. 1. 2020 do 19. 1. 2020

12. 1.neSvátek KŘTU PÁNĚ
8:00Za farníky
10:00Za + Ilonu Hurtovou k 10, výročí úmrtí, za maminku Marii Jučíkovou, za živou i + rodinu a za + Richarda a Boženu Bardodějovy a za rodinu křtěnce
 
13. 1.po
mše sv. není
 
14. 1.út
18:15Za + Ludvíka Žáka, manželku a sourozence
 
15. 1.st
17:00Za + Ludmilu Pavelkovou, rodiče z obou stran, sourozence a duše v očistci
 
16. 1.čt
18:15Za + manžele Annu a Antona Ponechalovy
 
17. 1.Památka Sv. Antonína, opata
18:15Za jednotu křesťanů
 
18. 1.soPamátka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18:15Za + Josefa a Josefu Končákovy a živé rodiny
 
19. 1.ne2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Anastázii Frélichovou a Annu Nábělkovou
10:00Za farníky
 
- Zahájení nového kurzu Alfa je dnes v 18:00 na faře. Kdo se ještě nepřihlásil, může dnes i bez přihlášky přijít.
- Sraz ředitelů salesiánských komunit českých i slovenských bude od pondělka do pátku v DISu. V kapli nejsou od úterka do pátku ranní bohoslužby. Všichni účastníci tohoto setkání budou mít bohoslužbu ve čtvrtek večer v našem kostele. Jste na ni zváni. Padesát českých a slovenských salesiánů jen tak neuvidíte. Přijďte s námi prosit o potřebné dary Boží pro naplňování našeho poslání.
- První přednáška kurzu Alfa - Kdo je Ježíš - bude ve čtvrtek v 18:00 ve farním sále. Zde je poslední možnost do tohoto nového kurzu vstoupit.
- Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.
- Jak jsem napsal v úvodním slově ve Farníčku, celý rok budeme v naší farnosti intenzivně prožívat jako Rok Božího Slova a rok s našimi národními světci. Obojí bude ve Farníčku tématizováno a hlavně prožíváno v kostele a našich rodinách. Plán aktivit k roku Božího Slova už je v předsíňce na vývěsce a na velké nástěnce pod křížovou cestou v zadní části kostela. Krátce k tomu - Boží Slovo ... Svatí... (obrázek C a M).
- Všem vám vyprošuji velkou chuť do toho opravdově vstoupit a stávat se více hrdýmí křesťany a Čechy a Moravany! Naše identita - kdo jsme - je v Kristu a našich krásných světeckých postavách. A začněte v tom pracovat hned dnes. Přečtěte si úryvek o křtu Pána Ježíše, vzpomeňte na svůj křest, křest svých dětí, popovídejte a poděkujte za to, že jste jeho milovanými dětmi.
Přijměte k tomu požehnání. Děti přijďte si pro obrázky.