Mše svaté během týdne od 9. 2. 2020 do 16. 2. 2020

9. 2.ne5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Josefa a Růženu Vítkovy a dceru Marii Dohnálkovou
10:00Za farníky
 
10. 2.poPamátka Sv. Scholastiky, panny
mše sv. není
 
11. 2.útPamátka Panny Marie Lurdské
18:15Za + Karla Koždoně a rodiče z obou stran
 
12. 2.st
17:00Za rodiny naší farnosti
 
13. 2.čt
18:15Za + Uršulu Rušovou
 
14. 2.
18:15Za + Františka Dlabaju a sestry
 
15. 2.so
18:15Za + Oldřicha a Hedviku Sluštíkovy a živou rodinu
 
16. 2.ne6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za farníky
10:00Za + Štěpánku Rajndlovou, manžela a syna Rostislava
 
- Společné udílení svátosti pomazání nemocných bude v úterý o památce Panny Marie Lurdské a o 28. světovém dni nemocných. Prosím, čtěte si o tom znovu ve Farníčku a zájemci se zapisujte v sakristii. Po bohoslužbě budete pozváni k malému občerstvení na faru.
- Farní poutní zájezd do Říma, Vatikánu a Assisi plánujeme na 5.-10.října. Plakátek s popisem poutě je na vývěsce v předsíni kostela. Na stolečku je list, na který se zapisují zájemci o tuto pouť. Je to průzkum zájmu. Přihlášky budou asi za měsíc, bude-li dostatečný počet zájemců. Zapisujte se hned.
- Příští týden zde v sobotu a neděli nebude farář o. Josef. Bude na oslavě sedmdesátin svého bratra a čtyřicetin jeho dětí ve svém rodišti.
- Tento měsíc budeme upínat své oči k naší národní světici svaté Ludmile. Na vývěskách v předsíni kostela a pod obrazy křížové cesty je jedno z jejích zpodobení. Tam na stolečcích je také několik knih o ní - od Eduarda Petišky "Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi", od Kateřiny Šťastné "O Ludmile - babičce sv. Václava" a od Ivana Renče "Kytice z královské zahrádky" o více našich svatých. Ty si tam můžete zakoupit.
- Děti, které se připravují na 1. sv. přijímání a další, které chodí do náboženství, dostaly útlou knížečku z dílny Nezbedy O svaté Ludmile. Poznávejme naše svaté, neboť v nich je naše národní identita - to je, kdo jsme jako Češi a Moravané. Obrázek sv. Ludmily s modlitbou k ní, si můžete vzít pod oběma vývěskami. A možná k nám přijde svatá Ludmila s někým dalším i na živo... Ona učila svého vnuka Václava poznávat Pána Ježíše. Také vám dá obrázky k jeho poznávání. Přijďte si pro ně. Od ní se to mohou učit všechny babičky...