Mše svaté během týdne od 22. 3. 2020 do 29. 3. 2020

22. 3.neČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ - MŠE SV. V KOSTELE NEJSOU
0:00Za živou a + rodinu Pospíšilovu, Tupou a Němcovu
0:01Za + Jarmilu Frélichovou a dvě dcery
 
23. 3.po
mše sv. není
 
24. 3.útMŠE SV. V KOSTELE NENÍ
0:00Na poděkování za 85 let života a zdraví celé rodiny
 
25. 3.stSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ . MŠE SV. V KOSTELE NENÍ
0:00Za úctu k počatému životu
 
26. 3.čtMŠE SV. V KOSTELE NENÍ
0:00Za + Vladimíra Chudárka a rodiče
 
27. 3.MŠE SV. V KOSTELE NENÍ
0:00Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 3.soMŠE SV. V KOSTELE NENÍ
0:00Za + rodinu Vrzalovu a za Boží pomoc
 
29. 3.nePÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ - MŠE SV. V KOSTELE NEJSOU
0:00Za + Marii Láníkovou, manžela, syna a živou rodinu
0:01Za + Marii Adamíkovou, manžela a živou i + rodinu
 
ROZHODNUTÍM ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE SE PO DOBU VYHLÁŠENÉHO STAVU NOUZE v ČR RUŠÍ VEŠKERÉ MŠE SV.V KOSTELE!
Zadané intence budou odslouženy soukromě v kapli DISu, která ale bude pro veřejnost rovněž uzavřena.
Bude-li zrušena karanténa, bude ve středu 25.3. DRUHÁ A TŘETÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ s rodiči na první sv. přijímání v 17.00 v kostele.
Stejně tak PROMÍTÁNÍ 3. DÍLU DUM SLOVA - CÍRKEV bude v pátek 27.3. V 19:00 v kostele.
TOTÉŽ PLATÍ I O SOBOTĚ 28.3. O KURZU LEKTORU od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 i o nedělní PRF v 18:00.
BUDE-LI TRVAT KARANTÉNA, NIC Z TOHO NEBUDE.

VYUŽIJTE TENTO ČAS VÍCE VE SVÝCH RODINÁCH KE SPOLEČNÉ ČETBĚ PÍSMA, SPOLEČNÉ MODLITBĚ, SPOLEČNÉMU SDÍLENÍ, TVOŘENÍ, HRÁM.
Žehná vám všem o. Josef.