Mše svaté během týdne od 10. 5. 2020 do 17. 5. 2020

10. 5.nePÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za farníky
10:00Za + Miroslava Pastyříka a živou i + rodinu
 
11. 5.po
mše sv. není
 
12. 5.út
18:15Za + Bohuslavu Manďákovou, manžela, dvoje rodiče a švagra Oldřicha
 
13. 5.stPamátka Panny Marie Fatimské
17:00Za + Ladislava a Zdenku Ondryskovy, jejich předky a živou rodinu
 
14. 5.čtSvátek Sv. Matěje, apoštola
18:15Za + manžele Kolářovy
 
15. 5.
18:15Za + Antonína Bačůvku a rodiny Staňkovu a Odstrčilíkovu
 
16. 5.soSvátek Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
18:15Za náš národ
 
17. 5.neŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Ludmilu a Inocence Jasenské a živou i + rodinu
10:00Za farníky
 
- Dnes v 18:00 bude na faře další setkání pastorační rady farnosti. Hlavními tématy setkání jsou příprava svatodušní novény a Noci kostelů. Prosíme o modlitbu
- Znovu se rozbíhá příprava dětí s rodiči na první sv. přijímání. Bude tuto středu po bohoslužbě pro děti, která začíná v 17:00. Už nejsme limitováni počtem, může nás být až 100! Prosíme o modlitbu za děti i rodiče. První sv. přijímání bude, dá-li Pán, v neděli 14. června v 10:00.
- V pátek 15. května bude hned po večerní bohoslužbě - tj. v 18:50 odložené promítání III. Dům slova - to je o Božím slově přítomném ve společenství církve. Přijďte v hojném počtu! Nemusí vás být 100, stačí 50!
- Příští neděli 17.5. bude sbírka na bohoslovce. Na závěr bohoslužby v 10:00 bude dramaticky představen světec měsíce sv. Prokop. Odpoledne v 16:00 prožijeme formou promítání a živého slova Cestu světla. Bude to ta, o které je článek ve Farníčku.
- Májové pobožnosti, kterých se aktivně ujalo nové modlitební společenství žen, budou v úterý a ve čtvrtek od 17:45 do 18:10. Také jste zváni.
- Na knižním stánku je několik nových titulů, zdůrazním dvě mimořádné: M.Vácha: Jízda v levém pruhu a M. Kuffa: Buď světkem Kristovým.
- Prožijte hezky 5. neděli velikonoční s dobrým obědem a pěkným rodinným společenstvím. Děti si přijdou pro obrázky.
Přijměte požehnání.