Mše svaté během týdne od 17. 5. 2020 do 24. 5. 2020

17. 5.neŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Ludmilu a Inocence Jasenské a živou i + rodinu
10:00Za farníky
 
18. 5.po
mše sv. není
 
19. 5.út
18:15Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiče
 
20. 5.st
17:00Za + Zdenku Vyškovskou, živou rodinu a duše v očistci
 
21. 5.čtSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
18:15Na poděkování za dar udraví a ochranu Panny Marie
 
22. 5.
18:15Za otevřenost farníků pro působení Ducha Svatého
 
23. 5.so
18:15Za + Ludmilu a Jaroslava Švejdovy, Jana Chovana a za živou i + rodinu
 
24. 5.neSEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Janu Šiškovou, živou a + rodinu
10:00Za + rodinu Vagnerovu, Gieslerovu, Marka Bobála a Marka Krause
 
-Dnes konáme sbírku na bohoslovce.
- Dnes v 16:00 bude v kostele pobožnost CESTA SVĚTLA. Je do 14 zastavení v setkávání se vzkříšeným Ježíšem Kristem. Tuto cestu vymysleli salesiáni v Římě a poprvé byla slavena v katakombách sv. Kalista tehdejším hlavním představeným Don Viganem v roce 1990, tedy před 30 lety. U nás budou zastavení promítána na plátno a doprovázena budou živým slovem. Přijďte prožít v hojném počtu podstatu naší víry. Cesta byla představena v dubnovém Farníčku.
- Ve středu bude další setkání dětí s rodiči v přípravě na první sv. přijímání. Bohoslužba pro děti začíná v 17:00, příprava navazuje na ni v 17:40.
- V pátek začíná SVATODUŠNÍ NOVÉNA - devět dnů modliteb o působení Ducha Svatého v nás, v našich rodinách, v naší farnosti. Bude každý den, hned v návaznosti na bohoslužbu. Bude podle knížečky P. Vojtěcha Kodeta. Každý den má tři části: slovo Boží, zamyšlení a modlitbu.Je tedy vhodné, aby ji vedli 3 lidé. Na jednotlivé dny se můžete zapisovat v sakristii, dnes a další dny, hned po bohoslužbě. Článek o novéně je v květnovém Farníčku.
- Na příští neděli 24. května připadá celodenní výstav Krista svátostného v naší farnosti - neboli adorační den farnosti. Více se o tom můžete dozvědět na poslední straně květnového Farníčku. Zapisovat se na jednotlivé hodiny můžete také v sakristii. Adorace je výrazem našeho uctivého a důvěryplného přebývání v tichu a osobní modlitbě před naším vzkříšeným Pánem. Využijme více tuto příležitost.
- Od pondělí 11. května nás může být na bohoslužbě ne 15 ale 100! Bohatě prostřený stůl Božího slova a svátostného chleba je Kristem připravený pro všechny. A také jste zváni ke smíření s Bohem a církví, každý den půl hodiny před začátkem bohoslužby. Prosíme, pořádně se připravte po tak dlouhé době!
- V malém knižním regálku jsou BTM čerstvě dovezené letáčky a také jsou tam 3 knihy, na které upozorňuji: Kde je Bůh v době koronaviru? Jízda v levém pruhu a Buď svědkem Kristovým.
- Všem vám přejeme hezké prožití šesté neděle velikonoční se vzkříšeným Pánem a mezi sebou navzájem. Přijměte k tomu požehnání a děti si opět přijďte pro obrázky.