Mše svaté během týdne od 24. 5. 2020 do 31. 5. 2020

24. 5.neSEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Janu Šiškovou, živou a + rodinu
10:00Za + rodinu Vagnerovu, Gieslerovu, Marka Bobála a Marka Krause
 
25. 5.po
mše sv. není
 
26. 5.útPamátka Sv. Filipa Neriho, kněze
18:15Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiče
 
27. 5.st
17:00Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 5.čt
18:15Za + Martina Tupého, jeho rodiče, prarodiče a tetinku
 
29. 5.
18:15Za farníky
 
30. 5.soPamátka Sv. Zdislavy
18:15Za + Rudolfa Bečicu a živou a + rodinu
 
31. 5.neSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8:00Za + Filoménu Frélichovou a celou rodinu
10:00Za + Karla a Boženu Zlámalíkovy
 
- Ve sbírce na salesiánské bohoslovce se minulou neděli vybralo 10.600 Kč. Bůh ať odplatí vaši štědrost.
- Dnes je v naší farnosti ADORAČNÍ DEN. Po bohoslužbě v 10:00 bude výstav Krista svátostného k osobní adoraci, který bude v 18:45 ukončen svátostným požehnáním. Jste zváni k posezení před Pánem celé odpoledne. Jako podnět k osobní modlitbě máte na první až třetí lavici letáček - Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí.
- Také probíhá od pátku minulého týdne do soboty NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU, devět dní modliteb o naši otevřenost vůči jeho působení. Kdo by měl zájem ji některý den vést, hlaste se po bohoslužbě v sakristii. Dostanete pomůcku i instrukci, jak to dělat. Novéna vyvrcholí v sobotu 30. května ve 21:00 svatodušní vigílií a nedělní Slavností Seslání Ducha Svatého.
- Ve středu bude další setkání dětí s rodiči v přípravě na první svaté přijímání. Bohoslužba pro děti začíná v 17:00 a na ni v 17:40 navazuje příprava. Je vhodné přijít už na bohoslužbu.
- Od pondělka 25.5. už může být na bohoslužbách 300 osob. Tak neváhejte, nebojte se a přijďte!
- Každý den je také od 17:45 příležitost ke svátosti smíření. Tak se po tak dlouhé prodlevě dobře připravte a přijďte!
- Na knižním regálku jsou opět knihy od Mariána Kuffy a Marka Orko Váchy.
- Všem vám přejeme hezké prožití sedmé neděle velikonoční v rodinném společenství kolem vzkříšeného Pána. Jeho přítomnost může zviditelnit rozsvícená svíce na vašem slavnostně prostřeném stole. Přijměte k tomu požehnání a děti přijďte si pro obrázky.