Mše svaté během týdne od 7. 6. 2020 do 14. 6. 2020

7. 6.neSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8:00
10:00Za farníky
 
8. 6.po
mše sv. není
 
9. 6.út
18:15Za + Antonína Perůtku
 
10. 6.st
17:00Za + rodiče Ludmilu a Františka Poušovy a za živou a + rodinu
 
11. 6.čtSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
18:15Za růst eucharistické úcty v našich rodinách
 
12. 6.
18:15Za + Evu Březíkovou, syna Vladislava Kalába a manžela Klimenta
 
13. 6.soPamátka Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
18:15Za + Antonína Láníka a + rodiče
 
14. 6.ne11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Petra Příkaského, manželku, vnučku a živé rodiny
10:00Za prvokomunikanty a jejich rodiče
 
- Dnes v 17:00 bude bohoslužba také u kaple Panny Marie v Lukovečku.
- Ve středu v 17:00 bude bohoslužba pro děti a ihned po ní poslední příprava dětí s rodiči na první sv. přijímání.
- V pátek 12.6. jste zváni na NOC KOSTELU. Program je v předsíni kostela i venku ve vývěsce a také ve Fryštáckých listech.
- V sobotu v 16:00 bude svátost smíření pro prvokomunikanty, jejich sourozence, rodiče a příbuzné. Po skončení bude praktická příprava na bohoslužbu v neděli v 10:00, na níž děti poprvé přijmou Pána Ježíše do svých srdcí. Celá farnost se za ně i za jejich rodiče modleme!
- Příští neděli bude také sbírka na opravy kostela.
- V regálku s knihami u sloupu jsou nově knížečky "Karikatury Boha" od. K. Lachmanové, "Bůh milosrdný nebo trestající" od Gabriely Vlkové a "Jak potěšit zpovědníka" od P. Aleše Opatrného, od Kuffy, Váchy a dalších.
- Všem vám přejeme i vyprošujeme hezké prožití svátečního dne v ovzduší lásky Nejsvětější Trojice v doprovodu svaté Zdislavy, patronky křesťanských rodin. Přijměte k tomu požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.