Mše svaté během týdne od 28. 6. 2020 do 5. 7. 2020

28. 6.ne13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Josefa a Růženu Vítkovy, dceru Marii a za Boží požehnání pro rodinu Končákovu, Soukupovu a Dohnálkovu
10:00Za farníky
 
29. 6.poSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
18:15Za všechny představené církve
 
30. 6.útSvátek Výročí posvěcení katedrály sv. Václava
18:15Za + rodiče, bratry, sestru a duše v očistci
 
1. 7.st
17:00Za děti naší farnosti
 
2. 7.čt
18:15Za + Jiřího Dofka a rodiče
 
3. 7.Svátek Sv. Tomáše, apoštola
18:15Na poděkování za 70 let života, za + manžela, rodiče a duše v očistci
 
4. 7.soPamátka Sv. Prokopa, opata
18:15Za + Jaroslava a Jiřinu Doleželovy, syna Jaroslava a dvoje rodiče
 
5. 7.neSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
8:00Za rodinu Musilovu a Zbrankovu
10:00Za + Petra Šišku a za živou a + rodinu
 
- V pondělí 29. června o slavnosti sv. Petra a Pavla bude mimořádně bohoslužba v 18:15.
- V úterý 30. června bude v 18:00 táborák prvokomunikantů a jejich rodičů na dvoře fary.
- Pátek je první v měsíci. Od 17:00 bude výstav Krista Svátostného a příležitost ke svátosti smíření. Po bohoslužbě znovu výstav, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. Potom setkání na faře nad texty Písma následující neděle ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. V neděli za ně budeme děkovat Bohu jako za veliký dar našemu národu.
- Všem dětem, mládeži, rodinám přejeme i vyprošujeme hezké prožití prázdnin a dovolených.
- Na knižním stolku máte velký výběr knih k prázdninovému čtení i vekou řadu čísel časopisu Milujte se s velice kvalitním obsahem.
- Všem vám přejeme požehnanou neděli, děti přijďte si pro obrázky.