Mše svaté během týdne od 13. 9. 2020 do 20. 9. 2020

13. 9.ne24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Karla Orsavu, manželku a živou rodinu
10:00Za + Miroslava a Vlastu Konečné a živou i + rodinu
 
14. 9.poSvátek Povýšení svatého kříže
mše sv. není
 
15. 9.útPamátka Panny Marie Bolestné
18:15Za + Ludmilu Cholečkovou a manžela
 
16. 9.stPamátka Sv. Ludmily, mučednice
17:00Za všechny babičky, aby po vzoru sv. Ludmily měly dobrý vliv na svá vnoučata
 
17. 9.čt
18:15Za + Rudolfa Svačinu, syna a rodiče z obou stran
 
18. 9.
18:15Za + Miroslava Bravence
 
19. 9.so
18:15Za živou a + rodinu Krajíčkovu a duše v očustci
 
20. 9.ne25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - STAŘÍČKOVA POUŤ
9:00Poutní mše sv. za farníky
 
- Dnes konáme sbírku na opravy kostela.
- V pondělí bude v 7:30 bohoslužba v DISu ze svátku Povýšení svatého kříže.
- Ve středu v 17:00 bude bohoslužba pro děti, především nižšího školního věku. Zvláště jsou zvány děti, které byly u prvního sv. přijímání.
- Ve čtvrtek 17.9. bude v 19:00 připomínka P. Ignáce Stuchlého na hřbitově u jeho hrobu.
- Rodiče prosíme o urychlené přihlašování dětí do náboženství. Děti 1.-3.třídy budou mít vyučování ve škole v pondělí od 11:45, čtvrtá třída na faře ve středu od 12:45, 5.-6.třída a 7.-9.třída také na faře a to v úterý asi od 13:00 a 14:00. Začátek výuky náboženství bude v pondělí 21. září.
- Mládež i dospělí se mohou přihlašovat k přípravě na biřmování zapsáním se v sakristii na připravený list.
- Také prosíme o zapisování se v sakristii na poutní poznávací putování Moravským Krasem v sobotu 17.října. Odjezd bude v 7:30 známěstí ve Fryštáku. Více o něm je ve Farníčku a na vývěsce v předsíni kostela.
- Všechny děti školního věku zvu do celoroční soutěže o nejudatnějšího rytíře a krásnou princeznu... Soutěžní úkoly jsou na vývěsce v předsíni kostela a na zadní straně Farníčku.
- Dům Ignáce Stuchlého přijme pracovnici na pomoc s ranním úklidem. Pro bližší informace se obraťte na recepci DISu.
- V sobotu jsou zvány ženy na povídaní o aktivitě zvaní Modlitby matek. Více je o tom v článku ve Farníčku a v předsíni kostela.
- Příští neděli - dá-li Pán, bude jediná bohoslužba v 9:00 u busty P. Ignáce Stuchlého před kostelem. Bude to tzv. Staříčkova pouť. Hlavním celebrantem bude P. Michael Martinek. Odpoledne od 14:00 bude na farním dvoře bohatý program s cimbálovkou, představením farních aktivit, programem pro děti a bohatátým občerstvením. Všichni jste zváni. Přijďte v hojném počtu! A děkuji všem, kdo se podíleli na vybudování nové pergoly na farním dvoře.
- Všem vám přejeme hezký dnešní sváteční den a dobře prožívaný celý pracovní týden. Děti si hned po skončení přjdou pro obrázky a potřebné předlohy pro soutěž. Přijměte požehnání.