Mše svaté během týdne od 22. 11. 2020 do 29. 11. 2020

22. 11.neSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE- MŠE SV. V KOSTELE NEJSOU
0:00Za živé a + farníky z Dolní Vsi, Žabárny a osad
0:01Za + rodiče a příbuzné
 
23. 11.po
mše sv. není
 
24. 11.útPamátka Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
18:15Za + Marii Tupou, jejího manžela, syna, rodiče a duše v očistci
 
25. 11.st
17:00Za děti naší farnosti
 
26. 11.čt
18:15Za + Vladimíra a Annu Fišerovy a Marii Holíkovou
 
27. 11.
18:15Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 11.so
18:15Za + Františka, Ludmilu a Jaromíra Večerkovy a živou i + rodinu
 
29. 11.nePRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ - MŠE SV. V KOSTELE NEJSOU
0:00Za + Bohumilu a Antonína Krčmovy a živou rodinu
0:01Za farníky
 
- Dnešní nedělí - Slavností Ježíše Krista Krále končí nebo vrcholí tento liturgický rok bez možnosti být osobně na živé liturgii v kostele. Tak si alespoň doma zazpívejte nebo pozvolna pomodlete Ježíši Králi (707). A také si přečtěte texty Slavnosti. Můžete si je vzít v předsíni kostela.
- Příští nedělí - první adventní - vstoupíme do nového liturgického roku. Udělejte si adventní věnce a u nich prožívejte společně večerní modlitbu rodiny. Texty zase budou v předsíni. A malé světýlko do temnot přichází a věřím, že ho bude přibývat. Od úterý 24. listopadu začneme s bohoslužbami ve všední dny. Může nás být už 15 a možná už i 20 osob. Takže od středy po bohoslužbě v 17:00, ve čtvrtek, pátek i sobotu po večerní bohoslužbě v 18:15 bude žehnání adventních věnců. Kdo je budete mít, tak si je přineste. Domácí adventní bohoslužbu začínejte modlitbou Anděl Páně, pak krátký úryvek Písma na den s krátkým společným zamyšlením, osobní modlitbou a zakončete některou písní z kancionálu (101, 102, 103, 104, 106...). Na stolečcích v kostele bude už také Průvodce adventem.
- Od pondělka 23. listopadu budou také pro 15 osob přístupné bohoslužby v 7:30 v kapli DISu. Přístup vchodem od kostela (vedle okénka na kávu).
- Všem vám do tohoto krásného ale i náročného období koronavirové karantény žehnám.