Mše svaté během týdne od 10. 1. 2021 do 17. 1. 2021

10. 1.neSvátek KŘTU PÁNĚ- MŠE SV. V KOSTELE NEJSOU
0:00Za + rodinu Musilovu, Zbrankovu, Horákovu a Vitovskou
0:01Za farníky
 
11. 1.po
mše sv. není
 
12. 1.út
18:15Za naše učitele
 
13. 1.st
17:00Za rodiny naší farnosti
 
14. 1.čt
18:15Za + Ludvíka a Jarmilu Žákovy, živou rodinu a duše v očistci
 
15. 1.
18:15Za biskupy a kněze
 
16. 1.so
18:15Za vědce
 
17. 1.ne2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - MŠE SV. V KOSTELE NEJSOU
0:00za farníky
0:01za celou farnost
 
- Dnešní nedělí Křtu Páně končí podivuhodné vánoční období. Myslím si, že nás z vánoční idylky velmi rychle přivedlo do tvrdé reality života. Mohli jsme být více v tom, co prožívali Josef s Marií a malým Ježíšem. V opuštěnosti, chudobě, prostotě v chudém chlévě i na útěku před smrtí. Poznávejme více Ježíše a žijme s ním, jak nám to celý rok bude ukazovat evangelista svatý Marek.
- Bohoslužby budou ve všední dny v pravidelném řádu, budou-li příští neděli už také v kostele v 8:00 a v 10:00 nám dá vědět náš PES. Bude-li už na 4. stupni, tak ano. Jinak bude v 9:00, 10:00 a 11:00 podáváno sv. přijímání.
- Na stolečku na obětní dary si můžete vybrat lístek s poselstvím evangelia sv. Marka na rok 2021.
- Také upozorňuji na celou řadu knih ke koupi, diářů a stolních kalendářů na rok 2021. Peníze dávejte do košíku u knih.
- Také vstupujeme do roku svatého Josefa, svatého Jeronýma - k oběma napsal papež František apoštolský list. Více se dozvíte ve Farníčku a vývěsce v předsíni kostela. Pro náš národ je mimořádné výročí svaté Ludmily - 1100 let od její smrti. Také více ve Farníčku.
- Pro praktické žití ve vztahu se sv. Josefem a sv. Ludmilou navrhuji tři kroky: Denní osobní, rodinnou modlitbu ke konkrétnímu světci, Josefský 19. v měsíci (muži) a Ludmilský 16. v měsíci (ženy) - setkání v kostele, na faře, v přírodě... se společnou modlitbou nebo další aktivitou. Měsíční novéna k sv. Josefovi, Ludmile - osobní, rodinná, ve společenství. Knížečky k novéně obou světců jsou v regálku u pokladnice.
- Všem vám do náročné situace žehnáme.