Mše svaté během týdne od 21. 2. 2021 do 28. 2. 2021

21. 2.nePRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
8:00Za farníky
10:00Za obrácení ke vzkříšenému Pánu
 
22. 2.poSvátek Stolce svatého Petra, apoštola
7:30v kapli DISu - za papeže Františka
 
23. 2.út
18:15Na poděkování za 60 let života
 
24. 2.st
17:00Za + Antonína Richtra, rodiče z obou stran, + zetě Vladislava a za zdraví a Boží ochranu celé rodiny
 
25. 2.čt
18:15Za nemocné
 
26. 2.
18:15Za všechny, kdo slouží nemocným
 
27. 2.so
18:15Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 2.neDRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ
8:00Za naše rodiny
10:00Za farníky
 
- Následující týden - od 22. do 27. února nebudou v kapli DISu bohoslužby pro veřejnost. Budou zde probíhat exercicie pro salesiány. Prosíme o modlitbu za ně.
- V pátek 26. února od 17:40 bude opět pobožnost Křížové cesty. Zájemci o jejich vedení se můžete zapsat v sakristii na připravený list.
- V neděli 28. února bude sbírka na opravy kostela. Jak se rozjaří, začne asi restaurování hlavních dveří do kostela.
- Všem vám přejeme hezký sváteční den ve společenství se svatým Josefem i Ludmilou. Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.