Milovaní Filmaňané,


vstupujeme do doby postní, která je skvělou příležitostí k tomu se ztišit a zamyslet nad tím, co pro nás znamená modlitba. Říká se, že dokážeme žít natolik, nakolik se umíme modlit. Pro dobu postní jsme pro vás proto připravili seriál o modlitbě růžence. Sedm dílů příhodně sedí na sedm postních pátků, během kterých vám budeme posílat tento list. Každý díl trvá půl hodiny a nabízí přístupnou formou duchovní stravu pro vaši duši. Filmová mana k vám domů ????

 

Modlitba je jedinečnou možností dialogu s Bohem. V mnohých případech se ale dostává na okraj našich životů a uchylujeme se k ní jen, když nám opravdu teče do bot. Seriál chce tento přístup změnit. Usilujme společně o to, aby modlitba nebyla poslední možností, ale naopak tou první. Jan Pavel II. popisuje růženec jako Kristocentrickou modlitbu, protože Kristus je v je v jeho středu. Jméno Ježíš nazývá doslova pantem této modlitby, místem kde se spojuje část Zdrávas Maria a Svatá Maria, spojnicí, na které všechno stojí a kolem které se vše otáčí. I jediný upřímně pomodlený Zdrávas má moc měnit lidské životy. O tom vás přesvědčí první díl seriálu Tajemství Bolestného růžence.