Mše svaté během týdne od 4. 4. 2021 do 11. 4. 2021

4. 4.neNEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8:00Za + Františku Orsavovou, manžela a živou i + rodinu
9:00Za duchovně mrtvé
10:00Za oživení farnosti
 
5. 4.poPONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
8:00Za všechny zemřelé
 
6. 4.útÚTERÝ VELIKONOČNÍ
18:15Za naše politiky
 
7. 4.stSTŘEDA VELIKONOČNÍ
17:00Za děti naší farnosti
 
8. 4.čtČTVRTEK VELIKONOČNÍ
18:15Za všechny nemocné
 
9. 4.PÁTEK VELIKONOČNÍ
18:15Za nalezení osobního vztahu se vzkříšeným Kristem
 
10. 4.soSOBOTA VELIKONOČNÍ
18:15Za P. Rudolfa Chudárka - nedožitých 100 let
 
11. 4.neNEDĚLE V OKTÁVU VELIKONOČNÍM (Druhá neděle velikonoční – Božího milosrdenství)
8:00Za rodinu Musilovu, Zbrankovu, Tapperovu a Horákovu
10:00Za farníky
 
- Děkujeme všem. kdo jste se jakkoliv nasadili pro krásné prožití velikonočních svátků. Všichni mějme stále otevřená srdce pro proud Božích darů během celé doby velikonoční, neboť vzkříšený Pán je velice štědrý!
- Na velikonoční pondělí je bohoslužba v 8:00.
- Bohoslužba pro děti je ve středu v 17:00.
- Tvoření biblických postaviček je znovu přeloženo z tohoto pátku a soboty na 11.-12. června. Snad už to napotřetí opravdu vyjde.
- Celý týden prožíváme velikonoční oktáv. Je to jakási jedna velká neděle. Končí příští nedělí - Nedělí Božího milosrdenství.
- Po celou dobu velikonoční - do Slavnosti Seslání Ducha Svatého se místo modlitby Anděl Páně modlíme Raduj se, Královno nebeská.
- Velikonoční svíce neboli paškál stojí po celou dobu velikonoční u ambonu jako nejvýraznější symbol Krista ukřižovaného a vzkříšeného, trvale přítomného mezi námi.- Všem vám přejeme krásné prožití svátečního oběda v rodinném společenství o nejslavnostnější neděli celého církevního roku. Je velmi vhodné mít na stole jednu z vašich křestních svící, samozřejmě hořící! Přijměte slavnostní požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.