Mše svaté během týdne od 2. 5. 2021 do 9. 5. 2021

2. 5.nePÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za rodinu Zbrankovu, Musilovu a Rabovu
10:00Za + babičku Dohnalovu a Svobodovu, za + Karla Jadrníčka a živou i zemřelou rodinu Jadrníčkovu, Drábkovu a Strnkovu
 
3. 5.poSvátek Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
mše sv. není
 
4. 5.út
18:15Za farníky
 
5. 5.st
17:00Za nemocnou osobu
 
6. 5.čtSvátek Sv. Dominika Savia, chlapce
18:15Za dary Ducha Svatého pro děti
 
7. 5.
18:15Na poděkování za 80 let života, za + manžela a živou rodinu
 
8. 5.so
18:15Za + Marii a Oldřicha Vařákovy a + dceru
 
9. 5.neŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za farníky
10:00Za + Antonína Mlčocha a Františko Mlčochovou
 
- Ve sbírce na opravy kostela se minulou neděli vybralo 19.400 Kč. Bůh ať odplatí vaši štědrost.
- Dnes odpoledne v 16:00 jste zváni na pobožnost Cesta světla - setkávání ve 14 obrazech se vzkříšeným Pánem. Přijďte si oživit velikonoční víru prvních křesťanů.
- Pátek je první v měsíci. V 17:00 bude výstav Krista svátostného k osobní adoraci a příležitost ke svátosti smíření. Po bohoslužbě bude výstav, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, modlitba zasvěcení a svátostné požehnání. Hned potom bude na faře setkání nad Božím slovem následující neděle.
- Májové pobožnosti budou v úterý a ve čtvrtek v 17:55. Má je na starosti společenství žen.
- Na stolečcích s knihami znovu upozorňujeme na knihu Ladislava Heryána Exotova abeceda, od Bizota na Anonymního katolíka a Křesťan v záběhu, rozhovor s Jiřím Zajícem - Pojďme ještě kousek, Babičko, máme tě rádi, dědečku, máme tě rádi, Cyrilometodějský kalendář 2021, Hovory v Jeruzalémě a další knihy.
- Na stolečcích také máme nové číslo Farníčku. Děkuji všem spolutvůrcům.
- Všem vám přejeme hezké prožití 5. velikonoční neděle. Děti přijďte si pro obrázky.