Mše svaté během týdne od 11. 7. 2021 do 18. 7. 2021

11. 7.ne15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Jarmilu a Ludvíka Žákovy a rodiče z obou stran
10:00Za farníky
 
12. 7.po
mše sv. není
 
13. 7.út
18:15Za nemocnou maminku Evu a sestru Gabrielu
 
14. 7.st
18:15Na vlastní úmysl
 
15. 7.čtPamátka Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
18:15Za + Marii Zálohovou, rodiče, bratry s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
 
16. 7.Památka Panny Marie Karmelské
18:15Za + Zdeňku Procházkovou a živou i + rodinu
 
17. 7.so
18:15Za + Stanislavu Pekařovou a živou rodinu
 
18. 7.ne16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za rodinu Musilovu, Zbrankovu a Vitovskou
10:00Na poděkování za dar života
 
-Minulou neděli se ve sbírce na postižené obce na jižní Moravě vybralo ...... Kč.
Bůh ať odplatí vaši štědrost.
- Na pátek 16. července připadá "Ludmilský den". Přečtěte si, co je o ní ve Farníčku, přijďte na bohoslužbu, zvláště ženy Ludmily a po bohoslužbě ke krátkému posezení na faře.- Do prázdninově-dovolenkových dnů přijměte požehnání a mysleme na všechny děti a mládež na prázdninových táborech.