Mše svaté během týdne od 18. 7. 2021 do 25. 7. 2021

18. 7.ne16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za rodinu Musilovu, Zbrankovu a Vitovskou
10:00Na poděkování za dar života
 
19. 7.po
mše sv. není
 
20. 7.út
18:15Za rodiče Koflerovy a syna
 
21. 7.st
18:15Za farníky
 
22. 7.čtSvátek Sv. Marie Magdalény
18:15Za + P. Aloise Pijáka a sestru, P. Josefa Honku a sourozence a P. Viktora Wilda
 
23. 7.Svátek Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
18:15Za + Annu Dlabajovou a sestru Boženu
 
24. 7.so
18:15Na poděkování Bohu za zdraví celé rodiny a Boží ochranu
 
25. 7.ne17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Ludmilu Vyskupovou. manžela, syna, vnuka, zetě Josefa a celou rodinu
10:00Za osadníky z Lukovského, Suchého a Žabárny
 
- Ode dneška neděle 18. do soboty 27. července bude pan farář na osobní dovolené s několika v dospělosti křtěnými ze svého působení v Praze. Zastupuje ho P. Jan Blaha.
- Příští neděli 25. července bude papežem vyhlášený první světový den prarodičů a seniorů. Tak to bude každý rok - v těsné blízkosti svátku rodičů Panny Marie a prarodičů Ježíše sv. Jáchyma a Anny.
- Odpoledne bude v 15:00 u svaté Anny na Lukovském letos už po patnácté lidová pobožnost a pěkné bratrsko sesterské posezení. Jste srdečně zváni.
- Za 5 dnů začíná olympiáda v Japonsku. Pro děti je v předsíni kostela soutěžní letáček Velké pátrání po neznámých sportovcích.
- Příští neděli bude sbírka na opravy kostela. Tento týden jsme brigádnicky začali opravu sakristie. Můžete se přijít podívat.
- V regálku u pokladnice je novéna ke svaté Anně.


- Všem vám přejeme hezké prožití svátečního dne. Také pěkné prožívání prázdnin a dovolených. Přijměte k tomu Boží požehnání.