Mše svaté během týdne od 25. 7. 2021 do 1. 8. 2021

25. 7.ne17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Ludmilu Vyskupovou. manžela, syna, vnuka, zetě Josefa a celou rodinu
10:00Za osadníky z Lukovského, Suchého a Žabárny
 
26. 7.poPamátka Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
mše sv. není
 
27. 7.útPamátka Sv. Gorazda a druhů
18:15Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 7.st
18:15Za + bratra, rodiče a živou rodinu Pavelkovu
 
29. 7.čtPamátka Sv. Marty, Marie a Lazara
18:15Za + Ludmilu a Jana Pavlíkovy a živou i + rodinu
 
30. 7.
18:15Za + Antonína Bačůvku a + rodiny Ostrčilíkovu a Staňkovu
 
31. 7.soPamátka Sv. Ignáce z Loyoly, kněze
18:15Za + Jaroslava Hřebačku a živou rodinu
 
1. 8.ne18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Karla Šebíka a živou i + rodinu
10:00Za + Františka Dlabaju a rodiče
 
Dnes konáme sbírku na opravy kostela.
Odpoledne bude v 15:00 u svaté Anny na Lukovském letos už po šestnácté lidová pobožnost a pěkné bratrsko-sesterské posezení. Jste srdečně zváni.
Dnes také prožíváme papežem Františkem vyhlášený první světový den prarodičů a seniorů. V předsíni kostela si na stolečku můžete vzít modlitbu k tomuto roku s obrázkem naší rozšířené Svaté Rodiny na krásném obraze na bočním oltáři u křtitelnice.
Všem vám přejeme ...