Mše svaté během týdne od 10. 10. 2021 do 17. 10. 2021

10. 10.ne28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za farníky
10:00Na poděkování za dary země a za živé i + zaměstnance ZDV Fryšták
 
11. 10.po
mše sv. není
 
12. 10.út
18:15Za 75 let života a za živou i + rodinu
 
13. 10.st
17:00Za + manžela, rodiče a sourozence
 
14. 10.čt
18:15Za + manžela, rodiče a sourozence
 
15. 10.Památka Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
18:15Za + Bedřicha a Boženu Bělákovy a za živou i + rodinu
 
16. 10.so
18:15Za + Josefa Pálku a živou i + rodinu
 
17. 10.ne29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Na poděkování za 90 let života
10:00Za živé a + farníky z Fryštáku, Horní Vsi a Vítové
 
- Setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude v pondělí 11.října v 18:00 na faře.
- Rodiče, kteří své děti dali pokřtít a tak je také svěřili Bohu, prosíme, aby je přihlásili do výuky náboženství. Přihlášky jsou na stolečku pod kůrem.
- Setkání těch, kteří se přihlásili k přípravě na biřmování bude dnes, tj. 10.října v 18:00 na faře. A stále je ještě možnost přihlásit se osobním zapsáním se v sakristii.
- Zveme všechny stávající lektory a hlavně nové zájemce o službu předčítání a hlásání Božího slova při bohoslužbě na kurz lektorů, který proběhne v sobotu 30.října buď v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Zapisovat se můžete na čas pro vás vhodný na listy na stolečku pod ambonou. Kurz proběhne jiným způsobem než v Olomouci. Bude jednak teorie o lectio divina, pak rozbor konkrétního texu Písma a následně praktické vyzkoušení v kostele u ambonu.
- Příští neděli 17.října bude v naší farnosti sbírka na opravy kostela. Zaplatit musíme restaurovaná vrata, nový nábytek v sakristii a nejnověji nové sedes a židle k němu v kostele. Takže prosíme o vaši větší štědrost.
- Otec Josef bude od 13. do 17. října dávat duchovní cvičení v Kostelním Vydří pro skupinu salesiánů spolupracovníků. Zastupovat ho bude Pavel Caha.- Všem vám přejeme hezký sváteční den. Přijměte požehnání. Děti, přijďte si pro obrázky.