Mše svaté během týdne od 21. 11. 2021 do 28. 11. 2021

21. 11.neSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
8:00Za živé i + farníky z Dolní Vsi, Žabárny a osad
10:00Za + rodiče a příbuzné
 
22. 11.poPamátka Sv. Cecílie, panny a mučednice
mše sv. není
 
23. 11.út
18:15Za + Ludmilu Hrošovou, manžela, syna a živou rodinu
 
24. 11.stPamátka Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
17:00Za + Marii Tupou, manžela a syna a duše v očistci
 
25. 11.čtPřipomínka zemřelých rodičů salesiánů
18:15Za + Vladimíra a Annu Fišerovy a Marii Holíkovou
 
26. 11.
18:15Za + Miroslava Minaříka a živou rodinu
 
27. 11.so
18:15Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 11.nePRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
8:00Za farníky
10:00Za + rodiče a za živou a + rodinu a duše v očistci
 
- Ve sbírce na Charitu se minulou neděli vybralo 16.400 Kč. Bůh ať odplatí vaši štědrost. Příští neděli, 1. adventní bude sbírka na opravy kostela.
- Od pondělí do středy bude u nás v DISu setkání salesiánů farářů, ředitelů komunit a středisek mládeže. V úterý a ve středu nebude bohoslužba v kapli pro veřejnost.
- V pátek 26.11. od 16:00 bude v klubovně v 1.patře DISu tvoření adventních věnců. Informace jsou na webu DISu.
- Příští sobotu, tj. 4. prosince, bude od 9:00 na faře a v kostele adventní duchovní obnova pro dospělé. Mládež ji bude mít o týden později v DISu. Obojí je na vývěsce v předsíni.
- Příští neděli - první adventní jste všichni srdečně zváni na adventní koncert ZUŠ MORAVA v našem kostele. Začíná v 15:30, vstupné je dobrovolné.
- Na stolečcích s liturgickými letáčky máte opět brožurku Průvodce adventem vydanou pastoračním střediskem brněnské diecéze. Také si můžete zakoupit celou řadu knih s duchovním zaměřením. Je tam také stolek s biblemi, od dětských obrázkových ke klasickým. Všechny jsou ke koupi v sakristii. Dále jsou tam stolní kalendáře i kapesní diáře, vše s křesťanskými svátky i citacemi bible na každý den. I speciální knížka od Paulínek Evangelium na každý den.- Všem vám přejeme pěkné prožití svátečního oběda s vědomou přítomností
Krista, Krále lásky, pokoje a radosti mezi vámi. Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.