Mše svaté během týdne od 9. 1. 2022 do 16. 1. 2022

9. 1.neSvátek KŘTU PÁNĚ
8:00Za farníky
10:00Za děti, připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiče
 
10. 1.po
mše sv. není
 
11. 1.út
18:15Za + Miroslavu Brejchovou a Boží pomoc pro celou rodinu
 
12. 1.st
17:00Za živou i + rodinu Frélichovu, Nábělkovu, Šiškovu
 
13. 1.čt
18:15Za + rodiče Pavelkovy, syna a duše v očistci
 
14. 1.
18:15Za + Ludvíka Žáka, manželku Jarmilu, + rodinu a sourozence
 
15. 1.soPamátka Bl. Aloise Variary, kněze
18:15Za vědomý život ze křtu
 
16. 1.ne2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Jindřišku a Vladimíra Kocourkovy
10:00Za + Jiřího a Boženu Šotolovy, živou rodinu a duše v očistci
 
- V pondělí 10. ledna bude na faře v 18:00 další setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání.
- V neděli 16. ledna bude při bohoslužbě v 10:00 křest dítěte.
- Večer v 18:00 bude první letošní setkání pastorační rady farnosti.
- Dnešním svátkem Křtu Pána Ježíše končí vánoční období a tím i vánoční výzdoba kostela. Ale hlavně vstupujeme do dospělosti Pána Ježíše a naším hlavním úkolem je, abychom jej skrze evangelium svatého Lukáše více poznávali, milovali i následovali. K tomu nás i více povzbudí neděle Božího slova 23.1.
- Dnes vychází nové číslo Farníčku s krásnými katechezemi papeže Františka k závěru roku sv. Josefa a k probíhající přípravě na světové setkání rodin v červnu v Římě. Také tam naleznete informaci o novém Kurzu Alfa o základech křesťanské víry. Začne v neděli 30. ledna. Jste zváni!
- A vybízíme vás, abyste si dnešní svátek Křtu Pána Ježíše udělali ve svých rodinách také svátkem vašeho křtu skrze "vylovení" křestních svící, roušek, fotografií ze křtů vašich dětí nebo svého křtu. Jako podnět k objevení křtu je ve Farníčku kratičká, ale hutná úvaha s názvem "Nejdůležitější den života".
- Přejeme i vyprošujeme, aby dnešní neděle pro vás byla dnem radosti a velké vděčnosti. Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.