Mše svaté během týdne od 8. 5. 2022 do 15. 5. 2022

8. 5.neČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Stanislava Kinského Novotného
10:00Za farníky
 
9. 5.po
mše sv. není
 
10. 5.út
18:15Za + Pavla Šindlera a živou rodinu
 
11. 5.st
17:00Za děti naší farnosti
 
12. 5.čt
18:15Za mír na Ukrajině
 
13. 5.Svátek Sv. Marie Dominiky Mazzarellové, panny a spoluzakladatelky Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice
18:15Za živou a + rodinu Drábkovu a Halaškovu
 
14. 5.soSvátek Sv. Matěje, apoštola
18:15Za + Boženu Ševečkovou, manžela a živou i + rodinu
 
15. 5.nePÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + rodiče Inocence a Ludmilu Jasenské a živou i + rodinu
10:00Za farníky
 
- Dnes je Den matek. Všem maminkám děkujeme za jejich obětavou, dávající se a dětem sloužící lásku. Přejeme vám, abyste také prožívaly z toho radost a zakoušely Boží pomoc a blízkost. To vám ze srdce vyprošujeme.
- Dnes je také v naší farnosti velký den dětí, které poprvé přijímají do svých srdcí živého Pána Ježíše, skrytého v podobě chleba a vína. Kéž všichni prožijete velkou radost v celé rodině.
- Dnes je v 18:00 setkání pastorační rady farnosti, o které je stručné povídání v našem Farníčku.
- Dnes konáme sbírku na opravy našeho kostela. Blíží se restaurování zbytku vrat a dveří a kazatelny.
- Celý čtvrtek bude naše komunita mít výjezdové hodnocení uplynulého roku a plánování nového pastoračního roku. Prosíme o modlitbu.
- Příští neděli 15.května bude v 10:00 křest a odpoledne v 16:00 Cesta světla - setkávání se vzkříšeným Pánem. Přijďte prožít svou účast na jeho vzkříšení.
- Upozorňujeme na velké množství knih k prohlédnutí i zakoupení. Ty nejnovější jsou v prostoru betléma.
- Příští neděle j Dnem rodin. Udělejte si čas k zamyšlení, čím je pro vás rodina a poděkujte za ni.- Všem vá přejeme i vyprošujeme hluboké prožití dnešní neděle Dobrého pastýře v duchu dnešního krátkého a krásného evangelia. Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.