Mše svaté během týdne od 22. 5. 2022 do 29. 5. 2022

22. 5.neŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Boženu a Karla Zlámalíkovy a živou rodinu
10:00Za rodinu Vágnerovu, Gieslovu, Marka Bobála a Karla Krauze
 
23. 5.po
mše sv. není
 
24. 5.útSlavnost PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ, HLAVNÍ PATRONKY SPOLEČNOSTI SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, INSTITUTU DCER PANNY MARIE A SEKULÁRNÍHO INSTITUTU VOLONTÁRIÍ DONA BOSKA
7:15
18:15Za farníky
 
25. 5.st
17:00Za děti naší farnosti
 
26. 5.čtSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
18:15Za + Josefa a Annu Červenkovy, patera Josefa Josefíka a živou i + rodinu
 
27. 5.
18:15Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 5.so
18:15Za + Martina Tupého, jeho rodiče a prarodiče a živou rodinu
 
29. 5.neSEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Vojtěcha a Emílii Vrbovy a syna
10:00Za + rodinu Zajícovu a duše v očistci
 
- Dnes konáme sbírku na pronásledované křesťany na celém světě.
- V úterý o Slavnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů máme celodenní výstav Krista Svátostného. Ráno v 7:15 bude mimořádně bohoslužba a hned po ní bude zahájen výstav, který bude ukončen před večerní bohoslužbou. Prosíme o zapisování se na jednotlivé hodiny dne hned po bohoslužbě na připravený list v předsíni kostela na stolečku pod vývěskou.
- V pátek po bohoslužbě začínáme novénu před Slavností Seslání Ducha Svatého za jeho dary a působení v nás a za naši otevřenost vůči němu.
- Po novéně bude kino ve stodole. Promítán bude 1. díl filmu Svatý Filip Neri. Jste zváni.
- V sobotu v 15:00 bude bohoslužba u kapličky v Lukovečku. Po ní bude požehnání nového hasičského auta.
- Na knižním stánku je řada nových titulů, Upozorňuji především na knihu MARIA, matka učedníků Páně a Tomáš Petráček - Naděje v dějinách.


- Všem vám přejeme požehnaný sváteční den, pěknou pohodu u nedělního oběda. Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.