Mše svaté během týdne od 19. 6. 2022 do 26. 6. 2022

19. 6.ne12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Růženu a Josefa Vítkovy, dceru Marii a rodinu Končákovu, Soukupovu a Dohnálkovu
10:00Za farníky
 
20. 6.po
mše sv. není
 
21. 6.útPamátka Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18:15Za + Ludmilu Kutrovou a manžela Františka
 
22. 6.st
17:00Za děti naší farnosti
 
23. 6.čtSlavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
18:15Za mír na Ukrajině
 
24. 6.Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
18:15Za živou a + rodinu Halůzkovu a Bravencovu
 
25. 6.soPamátka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
18:15Za + P. Aloise Pijáka, rodiče a sourozence
 
26. 6.ne13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za mír na Ukrajině
10:00Za farníky
 
- Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na přípravě i průběhu Noci kostelů.
- Dnes se slaví Den otců - den poděkování otcům, i den proseb za otce, aby svou otcovskou roli co nejlépe prožívali. Otce středního věku - mezi 30 až 50 zveme dnes k neformálnímu setkání na farním dvoře. Ale ani mladší nebo starší nejsou vyloučeni. Něco k pití a jídlu bude připraveno. Začátek je v 19:30. Na stolečku v předsíni kostela si můžete vzít letáčky o otcovství i modlitbu k sv. Josefovi, vzoru otců i přímluvci. Také bude možné zakoupit si knihy o mužství a otcovství.
- Ve středu bude poslední bohoslužba pro děti, při níž budou přijati dva noví ministranti. Další středu - o slavnosti sv. Petra a Pavla bude bohoslužba už v 18:15 a stejně tak i celé prázdniny.
- V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v závěru s litanií a zásvětnou modlitbou.
- V neděli bude sbírka na opravy kostela.
- Večer v 18:00 poslední setkání pastorační rady farnosti.
- Všechny rodiče dětí školního věku prosíme o přihlášení dětí do výuky náboženství v novém školním roce. Přihlášky jsou na stolečku pod kůrem. Tam je hned můžete vyplnit a zanechat v obálce na krabičce. A ve vývěsce v předsíni kostela je pro vás výzva z KT o čtení na prázdniny s dětmi.
- Všem vám přejeme příjemné prožití svátečního dne. Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.