Mše svaté během týdne od 31. 7. 2022 do 7. 8. 2022

31. 7.ne18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Karla Šebíka, rodiče, živou a + rodinu
10:00Za farníky
 
1. 8.poPamátka Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
mše sv. není
 
2. 8.út
18:15Za + Boženu a Františka Doleželovy a živou a + rodinu
 
3. 8.st
18:15Za + rodiče Matulíkovy a za + sestry Martu, Annu, Marii a duše v očistci
 
4. 8.čtPamátka Sv. Jana Marie Vianneye, kněze
18:15Za + P. Antonína Vavrouška
 
5. 8.
18:15Za + Marii Zelenou a duše v očistci
 
6. 8.soSvátek Proměnění Páně
18:15Za + Vladimíra Kolaříka, bratra Jaroslava a jejich rodiče
 
7. 8.ne19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + tatínka Jindřicha k nedožitým 100. narozeninám a celou živou i + rodinu
10:00Za farníky
 
- Ve sbírce na opravy kostela se minulou neděli vybralo ....... Kč. Bůh ať odplatí vaši štědrost.
- Pátek je první v měsíci. Od 17:00 bude výstav Krista Svátostného a příležitost ke svátosti smíření. Po bohoslužbě budou litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. Potom setkání nad nedělními texty evangelia na faře.
- V sobotu při večerní bohoslužbě budou texty Písma ze svátku Proměnění Páně.
- Neděle je 19. v mezidobí s nedělními texty.


- Přijměte požehnání.