Mše svaté během týdne od 18. 9. 2022 do 25. 9. 2022

18. 9.ne25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - STAŘÍČKOVA POUŤ
9:00Za farníky
 
19. 9.po
mše sv. není
 
20. 9.útPamátka Sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
18:15Na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
 
21. 9.stSvátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty
17:00Za děti naší farnosti
 
22. 9.čt
18:15Za + Miroslava Ježíka
 
23. 9.Památka Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18:15Za mír na Ukrajině
 
24. 9.so
18:15Za + rodinu Fišerovu a Krajíčkovu a duše v očistici
 
25. 9.ne26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Marii Dohnálkovou a její rodinu, rodinu Gotlerovu a Končákovu
10:00Za + manžele Marii a Vladimíra Chudárkovy
 
- Dnes konáme sbírku na opravy kostela.
- Odpoledne jste všichni zváni na farní dvůr. Ve 14:00 jsou vrata otevřená. V 15:00 začíná farní den představováním farnosti: synodální skupinky, modlitby matek, modlitby žen, skupinka mužů, společenství mládeže a další. Vše bude prokládáno hudbou i občerstvením pro tělo.
- Tento týden začíná výuka náboženství v pondělí ve škole - 1.třída v 11:45, 2.třída 12:35 a 3.třída 13:25. Ve středu na faře 4.třída 12:40, 5.-6.třída ve 13:30. A ještě očekáváme další přihlášky.
- Ve středu bude v 17:00 první bohoslužba pro děti i rodiče. Těšíme se na vás. Po bohoslužbě bude na farním dvoře posezení u ohně. Můžete si přinést něco k opečení.
- V sobotu budou v našem kostele při bohoslužbě, která začíná ve 13:00 sliby salesiánů - spolupracovníků z řad laiků, převážně manželských párů.
- Já odjíždím v pátek po odvolení na sraz naší velké "brtníkovské" rodiny - asi 50 osob do velkého pastoračního centra na Vysočině. Zastupovat mne bude od pátku do neděle P. Pavel Caha.
- Volby...
- Pouť naší farnosti - sobota 1.10. 7:30 - 18:30...
- Přeji hezké prožití u svátečního stolu v rodině a odpoledne na farním dvoře. Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.