Mše svaté během týdne od 27. 11. 2022 do 4. 12. 2022

27. 11.nePRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
8:00Za farníky
10:00Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 11.po
7:30v kapli DISu
 
29. 11.út
18:15Na poděkování za dar života a rodiny
 
30. 11.stSvátek Sv. Ondřeje, apoštola
17:00Za děti naší farnosti a jejich rodiče
 
1. 12.čt
18:15Za + rodiče Zdenku a Josefa Hovadíkovy a živou a + rodinu
 
2. 12.
18:15Za ztraceného syna a za dar zdraví
 
3. 12.soPamátka Sv. Františka Xaverského, kněze
18:15Za tetinku Lydii Němcovou a živou a + rodinu
 
4. 12.neDRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
8:00Za + Boženu a Karla Zlámalíkovy a živou i + rodinu
10:00Za farníky
 
- Ve sbírce na opravy kostela se minulou neděli vybralo 18.500 Kč. Bůh ať odplatí vaši štědrost.
- Dnes v 15:30 bude v našem kostele adventní koncert Základní umělecké školy Morava. Jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.
- Dnešní nedělí jsme vstoupili do doby adventní. Rorátní bohoslužby budou v úterý a ve čtvrtek ráno v 6:30. Zveme děti s rodiči nebo prarodiči na bohoslužbu a po ní na rychlou snídani na faře.
- Pátek je první v měsíci s obvyklým programem. Od 17:00 výstav Krista svátostného k osobní adoraci s příležitostí ke svátosti smíření. V závěru bohoslužby bude litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. Po bohoslužbě na faře zamyšlení nad texty Písma na neděli.
- Nyní bude následovat žehnání adventních věnců. Kdo máte ještě někde u sebe v lavici, přineste ho před obětní stůl.
(Krátký obřad žehnání...) (po žehnání dočíst ohlášky)
- Je vhodné u něj konat společnou rodinnou večerní modlitbu nebo i přečíst adventní příběh a popovídat si o něm.
- Na stolečku pod kůrem si můžete zakoupit Průvodce adventem, nebo nějaké letáčky k adventu.
- Všem vám přejeme dobrý vstup do adventu a tím i do nového liturgického roku, v němž bude naším písemným průvodcem evangelista Matouš a živým průvodcem živý Ježíš, kterého nám bude Matoušovo evangelium celý rok s pomocí Ducha svatého pomáhat poznávat i následovat. Také je v regálku u pokladnice ke koupi knížka Evangelium na každý den.- Přijměte požehnání, děti přijďte si pro obrázky.