Mše svaté během týdne od 21. 5. 2023 do 28. 5. 2023

21. 5.neSEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Jana Kučeru
10:00Za farníky
 
22. 5.po
7:30v kapli DISu
 
23. 5.út
18:15Za + Oldřicha Petříka a + rodinu a za rodiče Baroňovy
 
24. 5.stSlavnost PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ, HLAVNÍ PATRONKY SPOLEČNOSTI SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, INSTITUTU DCER PANNY MARIE A SEKULÁRNÍHO INSTITUTU VOLONTÁRIÍ DONA BOSKA
17:00Za všechny dnešní adorátory
 
25. 5.čt
18:15Za nemocné
 
26. 5.Památka Sv. Filipa Neriho, kněze
18:15Za mír na Ukrajině
 
27. 5.so
18:15Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
21:00Svatodušní vigilie
 
28. 5.neSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8:00Za + P. Rudolfa Chudárka a rodiče
10:00Za + rodinu Vágnerovu, Gieslovu, Krausovu, Marka Bobála a za biřmovance
 
- Ve sbírce na pronásledované křesťany se minulou neděli vybralo 12.950 Kč. Bůh ať odplatí vaši štědrost.
- Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.
- Dnes v 16:00 začíná u nově instalovaného - přemístěného kříže ze Zlínské na Výlantech pobožnost Cesta světla. Zveme rodiče s dětmi - především naše prvokomunikanty, další děti, mládež i dospělé na setkání se vzkříšeným Pánem. Ať se tak více stáváme velikonočními křesťany.
- Probíhá také novéna - devět dnů modliteb za dary Ducha Svatého pro naše biřmovance a jeho působení v každém z nás. Dnes a zítra v 18:15 v našem kostele. Celý rozpis je ve Farníčku a ve vývěskách. Kdo můžete, přicházejte denně nebo se modlete v rodině.
- Ve středu o slavnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů je v naší farnosti pravidelný celodenní výstav Ježíše svátostného k osobní adoraci. Začíná v 7:00 a končí v 16:55. Prosím, zapište se na jednotlivé hodiny na list na bedně v předsíní kostela.
- V sobotu jste zváni ve 21:00 na svatodušní vigílii k delší bohoslužbě slova s obnovou svátosti biřmování.
- V neděli 28. května v 10:00 bude udílet biskup Karel svátost biřmování.
- Také bude tuto neděli v 17:00 bohoslužba u kaple v Lukovečku.
- Na stolečcích pod kůrem je ještě Nezbeda, Salesiánský magazín a Farníček. Také jsou tam v regálku útlé knížečky s názvem Kápézetka, speciální pro muže a ženy.Přejeme vám hezký sváteční den. Přijměte požehnání, děti, přijďe si pro obrázky.