Mše svaté během týdne od 28. 5. 2023 do 4. 6. 2023

28. 5.neSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8:00Za + P. Rudolfa Chudárka a rodiče
10:00Za + rodinu Vágnerovu, Gieslovu, Krausovu, Marka Bobála a za biřmovance
 
29. 5.poPamátka Panny Marie, Matky církve
7:30v kapli DISu
 
30. 5.útPamátka Sv. Zdislavy
18:15Za + Luďka Dřevojánka a živou a + rodinu
 
31. 5.stSvátek Navštívení Panny Marie
17:00Za děti naší farnosti a jejich rodiče
 
1. 6.čtSvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:15Za pronásledované křesťany
 
2. 6.
18:15Za + Stanislava Skaličku, jeho rodiče a živou i + rodinu Skaličkovu
 
3. 6.soPamátka Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
18:15Za + Jaroslava a Jiřinu Doleželovy, syna Jaroslava, dvoje rodiče a za živou rodinu
 
4. 6.neSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8:00Za + Františka Bartoška
10:00Za farníky
 
- Dnes konáme v našem kostele sbírku na opravy kostela.
- Dnes bude v Lukovečku v 17:00 poutní bohoslužba u kaple Panny Marie. Jste tam srdečně zváni.
- V pátek 2.června bude Noc kostelů. Letáček s programem si můžete vzít v předsíni kostela. Jste všichni srdečně zváni.
- V sobotu 3.června v 11:00 vstoupí do křesťanského manželství v naší farnosti pan Jan Krčma a paní Kateřina Jasenská.
- Děkuji našemu biskupu Karlovi za ochotu přijet do naší farnosti a udělit naší mládeži svátost biřmování. A těm, kdo ji přijali, přeji a vyprošuji, aby dary Ducha, které dostali, používali a rozvíjeli pro dobro své i naší farnosti.- Všem vám přejeme i vyprošujeme pěkné prožití dnešního svátečního dne o slavnosti Seslání Ducha svatého.
Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.