Mše svaté během týdne od 17. 9. 2023 do 24. 9. 2023

17. 9.ne24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
9:00Za celou farnost
 
18. 9.po
mše sv. není
 
19. 9.út
18:15Za + Karla Orsavu, manželku a živou rodinu
 
20. 9.stPamátka Sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
17:00Za děti a jejich rodiče
 
21. 9.čtSvátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:15Za rodinu Pagáčovu a Petříkovu
 
22. 9.
18:15Za živé a + spolužáky ročníku 1948
 
23. 9.soPamátka Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18:15Za + Jarka Stiborka a živou a + rodinu Stiborkovu, Mlčákovu a Adamíkovu
 
24. 9.ne25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Marii Dohnálkovou a celou rodinu a za rodiny Gettlerovu a Končákovu
10:00Za farníky
 
- Na dnešní bohoslužbě konáme sbírku na opravy kostela.
- Výuka náboženství ve škole začíná v pondělí 18.září. V 11:15 pro 1.třídu, ve 12:25 pro 2.třídu a ve 13:15 pro 3.třídu. Na faře bude ve středu ve 12:35 pro 4.třídu a ve 13:20 pro 5.-7.třídu. Rozvrh je na nástěnce v předsíni kostela. Rodiče prosíme o urychlené přihlášení dětí. Přihlášky jsou na stolku v předsíni kostela, kde je můžete hned vyplnit a dát do obálky na krabičce.
- Také připomínáme, že každou středu je v 17:00 bohoslužba pro děti.
- Dnes odpoledne jste všichni zváni k setkání na farním dvoře. Prožijeme farní den. Program je připraven pro všechny. Pro menší děti bude akční pohádka od 14:30, pro všechny děti skákací hrad. Na pódiu budou představeny všechny farní aktivity. Připraveno je bohaté občerstvení. Celým odpolednem nás bude provázet lidová hudba Štefana Belky a Šikovnice. Dvůr se otvírá ve 14:00 a uzavírá v 19:00. Všem vám přejeme pěkné vzájemné poznávání i pobavení.
- V sobotu 23.září v 11:00 vstoupí v našem kostele do křesťanského manželství pan Lubomír Krupík a slečna Nikola Kroupová.
- Na regálku u pokladnice jsou ke koupi nové knihy - především Evangelium na každý den pro rok 2024. A také jsou tam nová čísla Salesiánského magazínu, Nezbedy a Farníčku.


- Všem vám přejeme požehnaný sváteční den a pěkný týden. Přijměte požehnání.