Mše svaté během týdne od 17. 2. 2019 do 24. 2. 2019

17. 2.ne6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Stanislava Skaličku a za živou i + rodinu
10:00Na poděkování za 65 let života a zdraví celé rodiny
 
18. 2.po
mše sv. není
 
19. 2.út
18:15Za + Zbyňka a Vlastimila Vajďákovy
 
20. 2.st
17:00Za děti naší farnosti
 
21. 2.čt
18:15Za + Anežku a Josefa Šindlerovy a celou rodinu
 
22. 2.Svátek Stolce svatého Petra, apoštola
18:15Za + rodinu Dlabajovu a Zavrtálkovu
 
23. 2.soPamátka Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
18:15Za dobrodince
 
24. 2.ne7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za farníky
10:00Za + Štěpánku a Antonína Rajdlovy a syna Rostislava
 
- Dnes se koná sbírka Haléř svatého Petra. Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.
- Ve středu je v 17.00 bohoslužba pro děti.
- Kostel - zima - koberce - měření teploty - koberec, dlažba.
Důvod proč ne koberec středem - estetický, hygienický, praktický.
- nový obětní stůl - KT 6 - dvojstrana.
Všem vám přeji požehnanou neděli...